Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Arcoma AB: Kraftfull resultatförbättring och ökad omsättning

 

FINANSIELLT SAMMANDRAG     

Andra kvartalet

* Nettoomsättning för kvartalet ökade med 10% till 33 879 (30 888)
kSEK.
* EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) steg med 52% till 3 470
(2 277) kSEK
* Resultat efter skatt förbättrades med 240% till 2 484 (730)
* Resultat per aktie 0,20 (0,06) SEK

Ackumulerat 2019

* Nettoomsättning 68 505 (56 143) kSEK, en ökning med 22% mot
föregående år.
* EBITDA förbättrades med 147% till 5 317 (2 152) kSEK, en ökning med 3
166 kSEK
* Resultat efter skatt steg till 3 142 (-932) kSEK
* Resultat per aktie 0,25 (-0,07) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN
Mattias Rundgren utses till Business Controller med tillträde 1:a augusti
2019.
                                                                           
                                     
                                                        
EFTER PERIODEN
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

  
 Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen
lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl.
07.30

 

 

VD-kommentar           

Kraftfull resultatförbättring, omsättning ökar med 10% i andra kvartalet

Rörelseresultatet förbättras med 1,7 MSEK i jämförelse med samma period
förra året. Ackumulerat för de två första kvartalen 2019 är EBITDA 5,3
MSEK. Omsättningen fortsätter växa. Under 2019 har omsättningen ökat med
totalt 22%. 

Vi har väsentligt bättre bruttomarginal i andra kvartalet i jämförelse med
det första kvartalet, vilket till största del beror på en lägre andel
detektorförsäljning samt en mer gynnsam produktmix.

Vi har personalkostnader som är 1 MSEK lägre mot samma period förra året,
framförallt då vi nu klarat av viktiga personalomställningar. Vi har med
den nya organisationen en kraftigt ökad aktivitet inom alla områden, vilket
sammantaget skapar både resultat och kassaflödesförbättringar.

Ökad aktivitet inom både marknad och utveckling

Försäljningen i Nordamerika ökar i jämförelse med första kvartalet. Vi ser
positivt på affärsmöjligheterna i Nordamerika på både kort och lång sikt.
Vår partner Canon i Nordamerika ökar succesivt sina
försäljningsaktiviteter, tack vare förvärvet och integrationen av Toshiba
Medical systems, vilket ger bättre geografisk täckning och access till nya
segment och större sjukhuskedjor.  I Europa är tillväxten lägre, men tack
vare att vi nu säljer kompletta system med detektorer ökar värdet av
Arcomas affär och vi får en omsättningsökning som växer mer än marknaden. I
Asien är volymerna fortsatt på en låg nivå. Det samarbete vi har med Canon
är i en uppstartsfas och har en betydande framtida potential att bidra till
Arcomas tillväxt.

För att ytterligare stärka Arcomas varumärke och öka stödet för marknad och
försäljningsaktiviteter till våra distributörer och partners har vi
anställt en ny marknadschef. Med adderad kraft till vår marknadsavdelning
kan Arcoma öka tempot ytterligare.

Även inom utveckling ökar aktivitetsnivån. Vi har fortsatt stort fokus på
att sänka våra produktkostnader, men vi gör också investeringar för att öka
funktionalitet och modernisera produkterna, vilket kommer öka Arcomas
konkurrenskraft.

Nöjda kunder motiverar och inspirerar

Vi jobbar intensivt med ständiga förbättringar och tydliga prioriteringar
så att vi adresserar det som skapar störst kundvärde. Det är riktigt kul
och stimulerande att få positiv feedback från kunder och att se hur Arcomas
resultat lyfter tack vare hela personalens insats.  Vi investerar nu i
utveckling för framtiden för att stärka konkurrenskraft samt skapa nya
affärsmöjligheter för Arcoma.

Efter en välbehövlig semesterperiod har vi nu ny energi och motivation till
att fortsätta utveckla Arcoma - ett lönsamt tillväxtbolag. 

Jesper Söderqvist
VD, Arcoma AB (publ)

Bilaga

* Arcoma AB Kvartalsrapport 2019-Q2

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.