Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Arcoma AB : Svag inledning på 2016

FI
NANS
I
ELLT
RESULTAT
Första kvartalet

* Nettoomsättning för kvartalet minskade med 50% till 18 708 (37 575) kSEK
* EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) minskade till -4 555 (3 785)
kSEK
* Resultat efter skatt -7 801 (701) kSEK
* Resultat per aktie -0,75 (0,10) SEK, resultat per aktie innan utspädning
-1,10 SEK (0,10 SEK)

VIKTIGA HÄNDELSER

Arcoma erhöll större order till Iran
Arcoma har erhöll en större order för röntgensystem till Iran. Ordern gällde 5
st av Arcomas halv-automatiska och mest flexibla system Intuition och är värd
ca 2,5 MSEK. Systemen levererades i början av andra kvartalet.

Genombrottsorder till Singapore
Arcoma vann tillsammans med sin lokala distributör och Canon en
genombrottsorder till Singapore.
Ett av Singapores mest välrenommerade akademiska sjukhus, National University
Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin
radiologiavdelning. Systemet är Arcomas första i Singapore.

EFTER KVARTALET
Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar
Arcoma meddelar att man organiserar om verksamheten i Växjö för att sänka
kostnaderna och anpassa verksamheten efter en minskad OEM försäljning.
Samtidigt meddelar man att försäljningen av egna röntgensystem och
patientpositioneringsbord ökar, dock inte i samma takt som OEM försäljningen
minskar.

Mikael Högberg blir ny VD och koncernchef
Jonas Salomonson väljer att lämna bolaget och efterträds av Mikael Högberg som
ny VD och koncernchef från och med 1 juli.

VD-KOMMENTAR

Försäljningen under det första kvartalet uppgick till 18,7 MSEK (37,6), 50%
lägre än under motsvarande period 2015. Minskningen beror huvudsakligen på en
försämring av försäljningen till OEM-kunder och på att första kvartalet
föregående år var mycket starkt. Vår bedömning är dock att försäljningen
under nästkommande kvartal kommer att överstiga Q2 2015. Arcoma har, i likhet
med flera medicintekniska bolag som säljer kapitalutrustning, stora
variationer i orderingång och försäljning mellan kvartalen. Resultatet på
EBITDA nivå för det första kvartalet minskade till -4 555 kSEK (3 785 kSEK)
främst drivet av den lägre försäljningen.

Arcoma upplever en positiv utveckling inom både försäljningen av röntgensystem
till distributörer och försäljningen av våra fristående
patientpositioneringsbord. Bolaget har under första kvartalet fortsatt att
knyta till sig distributörer på nya marknader för våra produkter integrerade
med både Canons bildsystem och för Arcomas egna kompletta röntgensystem.
Under årets första kvartal har bolaget vunnit ytterligare en upphandling på
National University Hospital i Singapore och även sålt ett första
referenssystem till ett stort sjukhus i Thailand samt till en klinik i
Ryssland. Under 2016 kommer Arcoma att arbeta med att fortsätta sin
geografiska expansion och utöka antalet distributörer, främst i Asien och
Europa. Fokus kommer att ligga på produkter som säljs under eget varumärke
och vår produktutveckling kommer att ytterligare stärka bolagets
produktportfölj.

Bolaget har tidigare kommunicerat att försäljningen mot OEM-kunder över tid
kommer att koncentreras till färre partners. Detta är kopplat till
produktlivscykler som går mot sina slut på äldre produkter. Arcoma är för
närvarande inne i en kund- och generationsväxling på OEM-sidan vilken för
bolaget är svår att styra. Den snabba utvecklingen i branchen de senaste åren
har medfört att produktlivscykeln för vissa äldre produkter har visat sig
vara kortare än vår tidigare bedömning. Försäljningen av nyutvecklade
OEM-produkter har samtidigt inte fått fart så snabbt som bolaget förväntade
sig men vi ser tecken på att denna nu börjar ta fart. Vi bedömer därför att
OEM-försäljningen kommer att öka under andra halvåret 2016. Avväxlingen av
produkter bedöms över tid komma att förbättra bruttomarginalen inom
OEM-segmentet.

Förändringen i kund- och produktmix möjliggör samtidigt för Arcoma att
kraftigt reducera fasta kostnader och bolaget meddelade nyligen i ett
pressmeddelande att en omorgansiation har inletts och att antalet anställda
inom bolagets verksamhet i Växjö kommer att minskas. Förändringen i
organisation och kostnadsbas beräknas få full effekt under början av fjärde
kvartalet och leda till en årlig kostnadsbesparing om ca 9 MSEK. Den sänkta
kostnadsnivån i kombination med en förväntad gynnsam utveckling av
produktmixen skapar goda förutsättningar för att Arcomas lönsamhet skall
kunna stärkas under andra hälften av 2016.

Den 1 juli lämnar jag över stafettpinnen till Mikael Högberg som ny VD för
Arcoma. Mikael tillträder med mångårig erfarenhet från flera ledande
positioner inom Arcoma och har gedigen erfarenhet från röntgenbranchen.

Jag vill passa på att tacka Arcomas fantastiska organisation som med hårt
arbete, förändringsvilja och lyhördhet för marknadens krav, genomför en
genomgripande strategisk förändringsprocess. En förändring som innebär att
Arcoma nu har tagit steget till att bli en leverantör av kompletta tekniskt
avancerade röntgensystem med sälj- och marknadskapacitet att föra ut dessa på
världsmarknaden under eget varumärke. Arcoma har en stark produktportfölj och
en marknadsdriven organisation. Min bedömning är att bolaget efter den
pågående omorganisationen, utifrån en kraftigt sänkt fast kostnadsnivå, har
goda förutsättningar att utvecklas mycket positivt.

Jonas Salomonson

VD, Arcoma AB (publ)

Arcoma 2016-Q1
http://hugin.info/163371/R/2014173/746643.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

HUG#2014173

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.