Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Arcoma AB: Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i Arcoma AB

Växjö 14 november 2017: Enligt den instruktion för valberedningen som antogs
vid årsstämman den 20 maj 2017 ska valberedningen inför årsstämman i Arcoma
bestå av fyra ledamöter, representerande de tre största aktieägarna per den
sista vardagen i september, samt styrelsens ordförande. Utövar inte
aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till
röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i
valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2018 fastställts
till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka
63,7 procent av antalet aktier och röster i bolaget per utgången av september
2017:

* Bengt Julander, representerande Linc Invest AB;
* Peter Benson, representerande Sunstone Life Science Ventures II K/S;
* Henrik Söderberg, representerande Priego AB; och
* Lars Kvarnhem, styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga
förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda
styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen,
arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda
styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal
revisorer, revisorer, arvode till revisor samt val av valberedning
alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning och beslut
om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2019.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till
valberedningen kan göra detta via e-post märkt "Att. Valberedningen" till
arcoma@arcoma.se eller via brev till Arcoma AB, Valberedningen, Annavägen 1,
352 46 Växjö. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste
förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari
2018.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och
på bolagets hemsida.

För ytterligare information var god kontakta:

Lars Kvarnhem, styrelsens ordförande
Telefon: 070-512 00 21
E-mail: lars.kvarnhem@priego.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 november 2017, kl. 14.45.

För mer information om Arcoma, besök www.arcoma.seArcoma, med lång erfarenhet inom branschen, är en ledande leverantör av
integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik.
Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med
tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med
ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och
funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via
återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas
röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX
First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Arcoma Valberedning årsstämma 2018
http://hugin.info/163371/R/2149689/825027.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.