Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

Arcoma AB: Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Arcoma AB

11 november 2019

PRESSRELEASE 

Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Arcoma AB

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen inför årsstämman i
Arcoma bestå av fyra ledamöter, representerande de tre största aktieägarna
per den sista vardagen i september, samt styrelsens ordförande. Utövar inte
aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till
röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i
valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2020 fastställts
till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka
63,1 procent av antalet aktier och röster i bolaget per utgången av
september 2019:

* Bengt Julander, representerande Linc AB;
* Peter Benson, representerande Sunstone Life Science Ventures II K/S;
* Henrik Söderberg, representerande Priego AB; och
* Lars Kvarnhem, styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga
förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda
styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen,
arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda
styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal
revisorer, revisorer, arvode till revisor samt val av valberedning
alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning och beslut
om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2020.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till
valberedningen kan göra detta via e-post märkt ?Att. Valberedningen? till
arcoma@arcoma.se eller via brev till Arcoma AB, Valberedningen, Annavägen
1, 352 46 Växjö. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste
förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari
2020.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman
och på bolagets hemsida.

För ytterligare information var god kontakta:
Lars Kvarnhem, styrelsens ordförande
Telefon: 070-512 00 21
E-mail: lars.kvarnhem@priego.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 november 2019, kl. 09.30

För mer information om Arcoma, besök www.arcoma.se

Bilaga

* 191111 Valberedning Arcoma AB Stämma 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.