Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Arctic Gold: Kommuniké från extra bolagsstämma i Arctic Gold

KOMMUNIK FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARCTIC GOLD

Arctic Gold AB (publ), org.nr 556569-3602 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma onsdagen den 8 november 2017 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om nedanstående.

Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen. Genom beslutet minskas Bolagets aktiekapital med 11 048 460,65 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av stämman. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 12 934 783,20 kronor och varje aktie får ett kvotvärde om 0,60 kronor. 4 i bolagsordningen får följande lydelse; "Aktiekapitalet skall vara lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.".

Beslut om nyemission - apportemission - av aktier
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission - apportemission - av aktier. Beslutet innebär att högst 21 557 970 aktier emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 934 782 kronor. Rätten att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma ägarna i Norrbotten Exploration AB. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom överlåtelse av aktier i Norrbotten Exploration AB.

Beslut om ändring av bolagsordningen - gränserna för aktiekapital och antalet aktier
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för antalet aktier. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antal aktier ändras till att vara lägst 21 000 000 kronor och högst 84 000 000 kronor respektive lägst 35 000 000 och högst 140 000 000 aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen - firman
Stämman beslutade att ändra Bolagets firma till Arctic Minerals AB, variegenom 1 i bolagsordningen får följande lydelse: "Bolagets firma är Arctic Minerals AB. Bolaget är publikt.".

Beslut om emissionsbemyndigande
Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Med stöd av bemyndigandet kan antalet aktier öka med högst 25 000 000 aktier. Vid riktade nyemissioner skall emissionskursen vara marknadsmässig.

Val av antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.

Beslut om arvode till styrelsen
Extra bolagsstämman beslutade om arvode till styrelseordföranden uppgående till 60 000 kronor och 40 000 kronor vardera till övriga ordinarie ledamöter.

Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyvaldes Peter Walker och John Pedersen. Peter Walker valdes till styrelsens ordförande. Tord Cederlund entledigades som styrelseledamot på egen begäran. Således består styrelsen fortsättningsvis av Peter Walker, Claes Levin, Hanne Markussen Eek, John Pedersen och Krister Söderholm med Torsten Börjemalm som styrelsesuppleant.

8 november 2017

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta
Tord Cederlund
Verkställande direktör
073-6200 997
tc@arcticgold.se mailto:tc@arcticgold.se
www.arcticgold.se http://www.arcticgold.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se http://www.partnerfk.se ) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Arctic Gold Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21484

Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Arctic Gold Operations AB, med fokus på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge, samt moderbolaget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 km i Norge.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.