Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Arctic Minerals: Arctic Minerals AB Bokslutskommuniké för helåret 2018

ARCTIC MINERALS AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR HELÅRET 2018

Andra halvåret (Juli - December 2018)
• Aktiverade prospekteringskostnader för andra halvåret uppgick till 1.3 (0.0) MSEK
• Resultat efter skatt för andra halvåret uppgick till -1.6 (-0.8) MSEK
• Resultatet per aktie för andra halvåret uppgick till -0.02 (-0.03) SEK

Helår (Januari - December 2018)
• Aktiverade prospekteringskostnader för hela året uppgick till 2.3 (0.0) MSEK
• Resultat efter skatt för helåret uppgick till -2.7 (-1.6) MSEK
• Resultat per aktie för helåret uppgick till -0.04 (-0.5) SEK
• Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 0.89 (1.11) SEK

Väsentliga händelser under andra halvåret 2018
• 9 juli 2018 informerades att Arctic Minerals AB har utnämnt Risto Pietilä till prospekteringschef.
• 1 augusti informerade Arctic Minerals AB om framsteg i prospekteringen efter koppar, zink och guld i centrala och norra Finland.
Bolaget innehade vid den tidpunkten reservationer (för prospektering) på totalt 5735 km2 i centrala Finland i det så kallade "Brahestad-Ladoga malmbältet" och i södra finska Lappland i "Peräpohja skifferbälte".
• 24 september informerade Arctic Minerals AB att bolaget har identifierat de första objekten för kärnborrning i reservationen i Vihanti-området.
De två första borrobjekten är Vihanti deeps och Vilminko, belägna i "Brahestad- Ladoga malmbälte".
• 30 oktober utnämns Krister Söderholm till ny VD och Lennart Kvist till Corporate Secretary.
Såsom tidigare meddelats avgick Tord Cederlund som VD för Arctic Minerals AB den 31 oktober 2018. Administrationen och postadressen flyttades till Östersund.
• 20 december informerade Arctic Minerals AB att fyra nya bearbetningskonces- sioner ("utvinningsretter") i Bidjovagge guld-kopparprojekt hade beviljats av norska DMF, myndigheten som ansvarar för mineralrättigheterna i Norge.
Från tidigare hade bolaget fem "utvinningsretter" och därmed har bolaget i Bidjovagge totalt nio bearbetningskoncessioner på 7,16 km2, täckande alla kända förekomster samt ett undersökningstillstånd på 1 km2.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 31 december, 2018
• 14 januari informerade Arctic Minerals att kopparmineraliseringar av så kallade Zambia-typ har påträffats i Peräpohja skifferbälte i finska Lappland.
I det geologiska fältarbetet under sommaren och hösten 2018 påträffades koppar på flera platser, tillsammans med förhöjda halter av silver och guld. Bolaget anser att Peräpohja skifferbälte utgör ett utmärkt målområde för Zambia-typens kopparmalmer, varför fortsatt prospektering planeras för 2019.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma skall hållas tisdagen den 28 maj 2019. Årsredovisningen för helår 2018 hålls inför årsstämman tillgänglig på bolagets hemsida från torsdagen 2 maj 2019.

Halvårsrapporten januari - juni 2019 kommer att publiceras fredagen den 30 augusti 2019.

Bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas.

Stockholm, den 21 februari 2019

För ytterligare information kontakta
Krister Söderholm, VD
(+358) 50 542 3113
krister.soderholm@arcticminerals.se mailto:krister.soderholm@arcticminerals.se

Aktierna i Arctic Minerals AB är listade på Nasdaq, First North i Stockholm, med tickern "ARCT".

Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
+4631 711 11 20
www.partnerfk.com http://www.partnerfk.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Arctic Minerals Pressrelease 2019-02-21.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25226
Arctic Minerals Bokslutskommunike 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25227

Arctic Minerals koncernen i korthet
Arctic Minerals AB är ett svenskt bolag som, genom sitt dotterbolag Norrbotten Exploration AB, fokuserar på prospektering efter koppar, zink och guld i Finland. För närvarande finns reserveringar för prospektering på totalt 6 497 km2 i mellersta Finland i det s.k. Brahestad- Ladoga malmbältet och i södra finska Lappland, i det s.k. Peräpohja skifferbältet. Vidare har Bolaget, genom sitt dotterbolag Arctic Gold AB, mineralrättigheter vid den nedlagda Bidjovagge koppar- och guldgruvan i Norge.

Mer information om bolaget finns på www.arcticminerals.se http://www.arcticminerals.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08.00

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.