Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Arise AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2019

Första kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 81 (55) mkr.
· Rörelseresultat före avskrivningar exkl. intressebolag (Justerat
EBITDA), uppgick till 40 (30) mkr och inkl. intressebolag (EBITDA)
till -232 (30) mkr.

· Rörelseresultat exkl. intressebolag (Justerat EBIT) uppgick till
21 (12) mkr och inkl. intressebolag (EBIT) till -251 (12) mkr.

· Resultat före skatt exkl. intressebolag (Justerat EBT) uppgick
till -3 (-16) mkr och inkl. intressebolag (EBT) till -294 (-16) mkr.

· Resultat efter skatt exkl. intressebolag (Justerat resultat efter
skatt) uppgick till 0 (-13) och inkl. intressebolag till -288 (-13)
mkr motsvarande -8,61 (-0,39) kr per aktie.

· Det operativa kassaflödet uppgick till 39 (24) mkr och det totala
kassaflödet till 131 (-83) mkr inkl. likvid från försäljning av
intressebolag om 193 (0) mkr och amortering av lån om 80 (900) mkr.

· Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 103 (76) GWh.
Produktion från Samägd vindkraftdrift upphörde i samband med
försäljningen av Sirocco.

· Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till
475 (522) SEK/MWh, fördelat på el 363 (356) SEK/MWh och elcertifikat
112 (166) SEK/MWh.

· Försäljning av bolagets andel i intressebolaget Sirocco
genomfördes och medförde en ej kassaflödespåverkande effekt om -272
mkr på bolagets rörelseresultat före och efter avskrivningar.
Resultatet från intressebolag redovisas efter skatt inom bolagets
rörelseresultat. Motsvarande siffra före skatt uppgick till -250 mkr.
Därutöver tillkom en post från bolagets totalresultat då
säkringsredovisning upphörde för posten i och med försäljningen
vilken påverkade resultat före skatt med -20 mkr och -15 mkr efter
skatt. Vid försäljningen erhölls en likvid om 193 mkr och ytterligare
5 mkr förväntas erhållas under 2019. Genom försäljningen upphör
segmentet Samägd vindkraftdrift att rapporteras.

Halmstad den 8 maj 2019

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl.
08.00 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé
att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi
och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00,
org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/arise-ab/r/delarsrapport-1-januari---31-mars-...
https://mb.cision.com/Main/707/2806205/1039376.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.