Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-01-11

Arise Windpower: Kommentarer till internt arbetsmaterial

(SIX) Arise Windpower meddelar på onsdagen att ett e-mail med
intern information har av misstag kommit Placera.nu
tillhanda som avser publicera en analys av bolaget inom kort med
utgångspunkt i denna interna information.
Därför offentliggör bolaget nu materialet som en
försiktighetsåtgärd för att tillse att marknaden har samma
information om bolaget. Informationen består av ett tidigt
utkast till strategidokument.
"Dokumentet har inte diskuterats vare sig i bolagets
ledningsgrupp eller i styrelsen och det finns inga som helst
beslut i någon riktning", skriver bolaget i pressmeddelandet.
Dokumentet beskriver ett antal möjliga scenarier vad gäller
bolagets fortsatta expansion liksom möjliga källor till
kapitalanskaffning för denna expansion.
Tankarna kring expansionen är i linje med vad som
tidigare kommunicerats, det vill säga att bolaget skall nå en
produktionskapacitet om 700 megawatt under 2014/2015.
Utöver detta finns också ett resonemang kring marknader
utöver den svenska vilka kan vara intressant att närma sig.
Resultatet helår 2012 bedöms i scenariobeskrivningen till 70
miljoner kronor före skatt men bygger då på en rad antaganden
bland annat prisutvecklingen på el- och elcertifikat samt
intäkter via ännu icke beslutade avyttringar av enstaka
vindkraftverk eller grupper av verk.
Slutligen diskuteras i dokumentet ett antal större projekt
genom vilka fortsatt expansion kan ske i Norden jämte den egna
projektportföljen. Inga avtal, överenskommelser eller beslut
finns rörande dessa projekt utan de utgör endast intressanta
möjligheter för bolaget. Målet att byggstarta omkring 160
megawatt per år under kommande 5 års period diskuteras, vilket
är i linje med tidigare kommunicerat och följer det övergripande
målet att nå 700 megawatt år 2014/2015.
Baserat på denna scenarioanalys diskuteras en kraftig
resultatförbättring under kommande år vilket är i linje med
tidigare kommunicerad expansionsplan.

Caroline Karlander, tel +46 31 350 64 73
caroline.karlander@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.