Du är här

2018-08-31

AroCell AB: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018 för AroCell AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

* Studien” The thymidine kinase 1 (TK1) protein concentration in serum
of Hodgkin Lymphoma patients; a marker of cell death and disruption
of malignant cells?” presenteras på AACR (American Association for
Cancer Research), Chicago, i april 2018.
* AroCell ingick ett icke exklusivt licensavtal med Roche Diagnostics,
ett av världens största diagnostikbolag med fokus på cancer.
* Bolagets företrädesemission övertecknades med 129%, varav 85 %
tecknades med företrädesrätt. AroCell tillfördes ca 35 miljoner
kronor före och ca 29 miljoner efter.
* Johan von Heijne utsågs till tillförordnad VD då tidigare VD beslutat
lämna AroCell.

Väsentliga händelser efter perioden

* Anders Hultman utsågs till ny CFO att efterträda Ann Hammarstrand som
har beslutat lämna AroCell.
* AroCell publicerade en ny vetenskaplig översiktsartikel, Thymidine
Kinase 1 as a tumor biomarker: technical advances offer new potential
to an old biomarker som belyser den unika fördelen med TK 210™ ELISA
som kan användas för analys inte bara av hematologiska maligniteter,
utan även solida tumörer.
* AroCell har meddelats att det amerikanska patentverket avser godkänna
bolagets patentansökan nr. 15/105,999 avseende ”Monoclonal Anti-TK1
Antibodies”.

Sammanfattning av perioden

* Nettoomsättningen uppgick till 621 (293) KSEK
* Förlust före finansiella poster uppgick till -9 894 (-7 831) KSEK
* Periodens förlust uppgick till -9 894 (-7 831) KSEK
* Operativt kassaflöde för perioden uppgick till –7 009 (-8 061) KSEK
* Resultatet per aktie uppgick till -0,35 (-0,27) SEK
* Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 39 207 KSEK

AroCell är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU: s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande via Johan von Heijne, klockan
08:30 CET den 31 augusti 2018.

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade
moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av
cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att
mäta proteinet Tymidin Kinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210™ ELISA-testet ger
värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera
behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande
tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC)
är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.
För mer information, se www.arocell.com

 

Bilaga

* 2018-08-31 Delårsrapport januari - juni 2018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.