Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads delårsrapport visar på fortsatt god försäljning och produktionsstart av nya bost...

Aros Bostadsutveckling AB publ ("Aros Bostad") redovisar i dagens
delårsrapport för perioden januari - juni 2019 en ökad försäljning
gentemot föregående år. Under perioden har 201 nya bostäder
produktionsstartat, varav 143 under andra kvartalet. Vidare har en
nyemission av preferensaktier om 45 miljoner kronor genomförts i
syfte att ta tillvara på nya expansionsmöjligheter.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
"Försäljningen av våra bostäder har under det andra kvartalet hållit
en väsentligt bättre nivå jämfört med samma period föregående år. Vi
ser att de bostadsprojekt som närmar sig färdigställande i princip är
slutsålda, vilket har utgjort en grund för att produktionsstarta
ytterligare två bostadsprojekt om totalt 143 lägenheter under
kvartalet. För att ta vårt ansvar som bostadsutvecklare, och öka
tryggheten för kunden, har vi lanserat en förseningsgaranti i
projektet Link Järva Krog, vilket ger kunden rätt att frånträda
förhandsavtalet vid förseningar över ett kvartal."

Aros Bostad har idag cirka 476 bostäder i pågående produktion.
Projektportföljen omfattar totalt 25 projekt vilket motsvarar cirka 3
600 bostäder, inklusive de bostäder som är i pågående produktion.

Perioden januari - juni 2019 (motsvarande period 2018)

· Nettoomsättningen uppgick till 17 355 TSEK (20 757).
· Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 7 452 TSEK (5
746).

· Resultat före skatt uppgick till -1 312 TSEK (3 162).
· Rörelsemarginalen var 4,2 procent (21,4).
· Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (0,11).
· Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 69 (42), antal
bokade bostäder uppgick till 20 (6).

· Antal pågående projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick
till 25 (22), varav 5 (2) är under produktion.

· Totalt är 66 procent (70) av bostäder i pågående produktion sålda
eller bokade.

Väsentliga händelser under perioden

· Försäljningen av bostäderna i den andra och avslutande etappen i
projekt Link Järva Krog är påbörjad.

· Aros Bostad har startat byggnationen av bostäder i Link Järva
Krog.

· Aros Bostad har startat byggnationen av bostäder i projekt
Nockebyn i Bromma.

· Aros Bostad har blivit utsett till näst bästa bolag som
börsintroducerades under 2018 inom kategorin "Miljardbolag -
kvalitet".

· Aros Bostad har genomfört en nyemission av preferensaktier
motsvarande cirka 45 miljoner kronor.

· För att öka kundens trygghet i köpet av en nyproducerad
bostadsrätt har Aros Bostad infört en säkerhet i förhandsavtalen,
vilken ger kunden rätt att häva avtalet vid försening med mer än ett
kvartal. De nya avtalen kommer i ett första steg att tillämpas i
projektet Link Järva Krog.

Denna information är sådan information som Aros Bostadsutveckling AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom
vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2018 klockan 07:30 (CEST). Bolagets Certified Adviser på
Nasdaq First North är Erik Penser Bank. Finansiell information
återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller
kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon:
+46 8 400 230 50

Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se,
telefon: +46 73 518 02 70

Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post:
anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8
463 83 00

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på
utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i
attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som
står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar
kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga
bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela
värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil
avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första
AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse,
Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka
entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq
First North är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden
motsvarande cirka 3 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med
särskild inriktning mot Storstockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aros-bostadsutveckling-ab/r/aros-bostads-dela...
https://mb.cision.com/Main/16425/2892212/1097882.pdf
https://mb.cision.com/Public/16425/2892212/80ae7ec1892e83f8.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.