Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-25

Årsrapport 2019-2020


 Harboes Bryggeri A/S - Årsrapport 2019/2020

Vækst i omsætningen – men resultatet påvirket af forretningsmæssige udfordringer, ledelsesændringer og strategiske tilpasninger

 • Nettoomsætningen steg med 3% drevet af en positiv udvikling i begge forretningsområder.
 • EBITDA for 2019/2020 blev 70 mio. kr. mod 106 mio. kr. sidste år. Det er lidt bedre end de senest udmeldte forventninger, men lavere end de forventninger der blev udmeldt i forbindelse med årsrapporten for 2018/2019.   

 • Resultatet er negativt påvirket markedsmæssige udfordringer på en række internationale markeder, ligesom udbruddet af COVID-19 i regnskabsårets sidste måneder og et negativt resultat af aktiviteterne i Estland belaster resultatet.
 • Indtjeningen er desuden påvirket af ekstraordinære omkostninger i forbindelse med ledelsesskifte og tilpasninger som led i implementering af strategien. Justeret for poster af engangskarakter blev EBITDA 96 mio. kr.
 • Resultat før skat blev et underskud på 42 mio. kr. mod et underskud på 10 mio. kr. sidste år. Resultatet svarer til de senest udmeldte forventninger om et underskud i niveauet 40-44 mio. kr.
 • Resultaterne er utilfredsstillende, og Harboe har i løbet af året igangsat en række strategiske initiativer med henblik på at skabe yderligere effektivisering og omkostningsbesparelser. Disse tiltag viser positive resultater i regnskabsårets sidste måneder.
 • Cash flow fra driften blev positivt og forbedret i forhold til sidste år drevet af en fortsat indsats for optimering af arbejdskapitalen.

Forventningerne til 2020/2021

Harboe vil i det kommende år fortsætte de strategiske initiativer med henblik på at skabe omsætningsvækst og forbedret indtjening i det kommende regnskabsår. Harboe forventer således:

 • EBITDA i niveauet 105-120 mio. kr.
 • Resultat før skat i niveauet 0-15 mio. kr.

Forventningerne er baseret på følgende forudsætninger:

 • Fortsat intensiv konkurrence og pres på priserne.
 • Betydelig usikkerhed om effekt og varighed af COVID-19, der påvirker aktiviteterne negativt i regnskabsårets første måneder.  
 • Positiv effekt af effektiviseringstiltag og omkostningsbesparelser.
 • Positiv udvikling i begge forretningsområder med stigende aktivitet og forbedret indtjening.
 • Som minimum et 0-resultat fra aktiviteterne i Estland.

Harboes CEO Søren Malling udtaler i forbindelse med årsrapporten:

Det har været et usædvanligt turbulent år i Harboes Bryggeri med store udfordringer og utilfredsstillende resultater. Vi har gennem de seneste måneder tilrettelagt og eksekveret på en lang række tiltag på tværs af koncernen, som skal sikre omkostningsbesparelser, øget effektivitet og og forbedrede resultater i 2020/2021.  Vi ser en positiv effekt af disse tiltag i regnskabsårets sidste måneder, og vi kommer til at fortsætte indsatsen i det kommende regnskabsår med det klare mål at styrke forretningen, bygge videre på de gode relationer til kunderne og genskabe et positivt momentum i indtjeningen. Som led i vores fokus på at skabe bæredygtig vækst og forbedrede resultater har vi i årets løb intensiveret vores arbejde med at analysere, opstille mål og implementere systemer for ansvarlighed og optimering af ressourceanvendelsen i hele værdikæden. Vi har fokus på at nedbringe vores klimapåvirkning, og vi ønsker samtidig at styrke indsatsen på de områder, hvor vi kan gøre en positiv forskel i forhold til bl.a. arbejdsmiljø, mangfoldighed og engagement i vores lokalsamfund. Vi har i 2019 tiltrådt principperne under Global Compact, og vi forholder os til FN’s verdensmål i vores arbejde med at integrere CSR effektivt i vores forretning.”

Vedhæftet fil

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.