Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Årsstämma 2020 i Ambea

Den finansiella påverkan från covid-19 var begränsad för Ambea under det första kvartalet. Ett tidigt införande av besöksstopp, stöd i rutiner och ett intenstivt arbete för att säkra tillgången till skyddsutrustning var viktiga åtgärder. För andra kvartalet bedöms en omsättningsminskning med 3 % pga lägre inflyttningstakt samt ett försämrat resultat med 40 – 60 MSEK till följd av ökade kostnader för skyddsmaterial och ökad sjukfrånvaro. På längre sikt bedömer bolaget att efterfrågan är fortsatt god. 

VD Fredrik Gren höll ett mycket intressant anförande som framför allt handlade om coronakrisen. Koncernledningen har haft dagliga krismöten sen slutet av februari. Man ville förbereda sig på det värsta. Lokalt har alla ledningar för äldreboenden gjort riskanalyser. Kommunikation med det lokala ledarskapet har varit oerhört väsentligt hela tiden. Ambea såg till på ett tidigt stadium att man hade skyddsutrustning i tillräcklig mängd – att vara en stor inköpare är en fördel. Sjukfrånvaron ökade snabbt till 10 % men är nu nästan nere i normala 3 %. Rekrytering har skett av SAS och Scandic Hotel-medarbetare. Sommarbemanning är säkrad. Kommunikation med närstående till boenden har också varit viktig.  

Nettoomsättningen för 2019 uppgick till 11 040 MSEK (6 076) vilket innebar en kraftig tillväxt med 82 % hänförlig till förvärvet av Aleris Omsorg. EBITA uppgick till 650 MESK att jämföra med 508 MSEK för 2018. Rörelsemarginal var 5,9 % (8,4). Jämförelsestörande poster uppgick till -134 MSEK (-39) hänförligt till kostnader för integration och synergirealisering av Aleris Omsorg.

Rapporten för första kvartalet kom den 13 maj. Omsättningen uppgick till 2 811 MSEK (2 516) och rörelseresultatet till 173 MSEK (90). Marginal 6,2 % (3,6). Det pågående arbetet med att stänga marginalgapet i förvärvade Aleris Omsorg-verksamheter har bidragit till resultatförbättringen liksom optimering av överlappande kapacitet i Sverige. Ett omstruktureringsprogram i Norge har initierats vilket beräknas kosta 45 MSEK.

Aktiespararnas representant Anne-Charlotte Eggwertz ställde en fråga.

  • Coronakrisen är en stor utmaning nu förstås, men jag undrar hur kommer det att se ut efter corona?  Blir affärsmöjligheterna annorlunda? VD Fredrik Gren svarade att efterfrågan är hög pga den åldrande befolkningen. Debatten i media är väldigt viktig. Tyvärr ges ofta en negativ bild av äldreomsorg. Kundnöjdheten är hög enligt de årliga enkäter Socialstyrelsen gör. Samarbetet mellan omsorg och sjukvården behöver förbättras.

Ingen utdelning och heller inget nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Styrelsearvoden oförändrade. Styrelsens sju ledamöter omvaldes. Principer för utseende av valberedningen beslutades.

Årsstämman ägde rum den 15 maj 2020 på Ambeas huvudkontor i Solna med drygt tio personer i rummet. 13 % av aktierna och rösterna var företrädda med poströster; totalt var 74 % av aktierna företrädda. Aktien har minskat i värde med 35 % sen årsskiftet till 51,1 kr.

 

Anne-Charlotte Eggwertz

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.