Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-04

Årsstämma i BIMobject AB - den 4 juni 2020, på bolagets huvudkontor på Studio, Malmö samt digitalt.

COVID-19 har accelererat digitaliseringen

VD Carl Silbersky hälsade aktieägarna välkomna till bolagets första hybridstämma. De flesta deltagarna på stämman deltog via Zoom så också Aktiespararnas representant Victor Johansson. Aktiespararna framförde att det var positivt att man lyssnat på förbundets förslag om hybridstämma och hoppas att bolaget även kommande år genomför stämman på detta sätt.

Silbersky inledde med att konstatera att 2019 kännetecknats av turbulens på ledningsnivå där tre verkställande direktörer och två ekonomichefer avlöst varandra. Det vore konstigt om det inte påverkade bolagets fokus på produktutveckling och försäljning. Redan tidigt slog COVID-19 hårt mot i stort sett alla bolagets viktiga marknader, med stängda kontor och fördröjda beslutsprocesser. Silbersky konstaterade att det är tydligt att COVID-19 har accelererat digitaliseringen hos kunderna.

Silbersky konstaterade vidare att byggbranschen är en av de minst digitaliserade branscherna i världen och byggkostnaderna relativt andra kostnader ökar i brist på produktivitetsförbättringar. Enligt Silbersky har BIMobject här en unik position, men har historiskt haft svårt att fokusera verksamheten och förklara vad bolaget egentligen gör. Silberskys mål är att skapa ett mer fokuserat och effektivt bolag. Under 2019 började förändringen internt med en ny ledningsgrupp, nya mål och en produktutvecklingsstrategi fokuserad på plattformen.

Silbersky förklarade att det här kvartalet inledde den kommersiella omvandlingen. BIMobject har kämpat med att förklara erbjudandet och varför kunderna ska bry sig. Han menade att de har gjort det svårt att bli kund hos bolaget. Bolaget lägger nu allt fokus på att bygga den bästa plattformen och också hitta vettiga betalningsmodeller och lyfta fram värdet av plattformen.

En styrka i affärsmodellen är basen av årligen återkommande intäkter som fortsatte att driva intäktstillväxten i kvartalet med 10 %. Platforms (tidigare rapporterat som “Web Services”) fortsatte att växa med drygt 20 %. Prognosen är att 2020 kommer generera 100 miljoner i återkommande intäkter och under 2021 öka till 130 miljoner.

I april meddelades ett nytt besparingsprogram om 50 miljoner på årlig basis. Victor Johansson frågade om det är möjligt att både gasa och bromsa samtidigt. Silbersky menade att de besparingar som görs inte kommer påverka bolaget satsningar på plattformen med återkommande intäkter. Neddragningar görs främst i administration, lokaler, externa inköp och regionala dotterbolag.

Victor Johansson frågade också om trenden med alltmer industriellt träbyggande är positivt för BIMobject. Silbersky menade att det är en jättemöjlighet för bolaget då stort fokus läggs på miljöaspekter och slöseriet i byggbranschen och han poängterade att BIM ska bli bäst på byggdetaljer till träbyggnader.

Aktiespararna röstade nej till det generella emissionsbemyndigande. Förslaget gick ut på att styrelsen skulle få besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 % av totalt antal utestående aktier i bolaget. Nyemissionen skulle kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Aktiespararnas röstade även nej till det föreslagna långsiktiga incitamentsprogramet. Detta bland annat eftersom teckningskursen var alltför lågt satt. Deltagarna i programmet skulle nämligen få köpa aktier från i juni 2024 för 125 % av priset på aktierna i maj 2020.

Genom bimobject.com och polantis.com erbjuder BIMobject arkitekter, ingenjörer, byggbolag och fastighetsförvaltare världen över fri tillgång till smarta digitala 3D-modeller av byggprodukter – så kallade BIM-objekt. Med BIM kan de designa, konstruera, bygga och förvalta byggnader på ett mer effektivt, ekonomiskt och hållbart sätt. På bolagets plattform kan tillverkarna publicera sitt produktutbud som digitala BIM-objekt och göra dem tillgängliga för sina kunder att använda i ett klick.

Bevakare och skribent: Victor Johansson

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.