Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Årsstämma i Kinnevik

Endast 12 aktieägare hade samlats när Kinnevik höll årsstämma den 11 maj. Utöver bolagets chefsjurist, som agerade sekreterare, fanns ingen annan synlig representant för bolaget på plats. Vd närvarade inte och styrelsen fanns att tillgå per telefon vid behov. Därav hölls heller ingen allmän frågestund.

Stämman leddes av advokat Wilhelm Lüning som i rask takt betade av punkt efter punkt utan protester. Aktieägaren Thorwald Arvidsson hade, likt så många andra gånger, ett antal förslag på dagordningen som han kämpade för. Hans kamp var dock förgäves och förslagen röstades ned. Vis av erfarenhet hade Torwald anat detta och begärt reservation mot besluten på samtliga av sina förslag redan innan det första beslutet var taget.   

Styrelsen valdes om i sin helhet men utökades med en person, Cecilia Qvist, som närmast kommer från en tjänst som marknadschef för Spotify.

Värt att notera är slutligen att Kinnevik, likt många andra bolag, inte lämnar någon utdelning i år. Detta dock inte som en följd av Corona utan av den nya policy som fastställdes vid en extra bolagsstämma i höstas i samband med att bolaget skiftade ut sitt innehav i Millicom till aktieägarna. Istället för årliga utdelningar ska bolaget framöver göra mer sporadiska utdelningar men av större mått. Dessa utdelningar kan komma att bestå av såväl kontantutdelningar som aktier i Kinneviks portföljbolag.

Bevakare och skribent: Sverre Linton

Författare Bolagsbevakningen