Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Årsstämma i NIBE Industrier AB

årsstämma

Årsstämma i NIBE Industrier AB

Torsdagen den 12 maj 2016 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ) i
Markaryd, där moderbolaget har sitt säte.

Markaryd, Sweden, 2016-05-13 09:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Det var folkligt, festligt och fullsatt och en riktig högtidsstämning med drygt
600 personer som deltog i årsstämman på NIBEs Marknadscenter i Markaryd.
Stämman omramades som vanligt av musik och utdelning av stipendiet ”NIBE
Entrepreneur Award”.

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande
verksamhetsåret 2015 och inledningen av 2016. Presentationen omfattade såväl
koncernen som de tre affärsområdena. Gerteric Lindquist beskrev NIBEs alltmer
omfattande internationalisering, förklarade vikten av ständig produktutveckling
och underströk betydelsen av att hålla fast vid de framgångsfaktorer som legat
till grund för de hittills uppnådda framgångarna.

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med
3,35 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 16 maj 2016.

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans
Linnarson,
Eva-Lotta Kraft, Anders Pålsson och Helene Richmond. Till styrelseordförande
omvaldes Hans Linnarson.

Revisorer
Till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2017 valdes revisionsbolaget
KPMG AB som utsett auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist som huvudansvarig
revisor.

Ändring av bolagsordningen på grund av uppdelning av aktier (split)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att akties kvotvärde
genom uppdelning av aktier kommer att minskas från 62,5 öre till 15,625 öre
samtidigt som antalet aktier i bolaget blir fyra gånger fler. Avstämningsdag
för uppdelningen av aktierna beräknas till den 30 maj 2016.
Detta innebär att § 5 i bolagets bolagsordning erhåller följande lydelse:
Antalet aktier skall vara lägst tvåhundrafemtiosexmiljoner (256.000.000) och
högst femhundratolvmiljoner (512.000.000).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med
företagsförvärv
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen
att besluta om nyemission av aktier av serie B i samband med bolagets förvärv
av företag eller verksamheter. Bemyndigandet innefattar inte rätt för styrelsen
att besluta om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet är begränsat till att sammanlagt omfatta högst 10 % av antalet
vid tidpunkten för stämman utgivna aktier.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande
befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att förutom allmänt
vedertagna ersättningsvillkor ska ledande befattningshavare som incitament
kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga
delen ska vara begränsad till tre månadslöner. Därutöver ska en extra månadslön
kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande
befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön
av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra
ersättningen är att den ledande befattningshavaren behåller de årligen
förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år. Normalt kommer de ledande
befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i
februari/mars och då med tillämpning av gällande insiderregler. Verkställande
direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram.

Benny Torstensson Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson IR-kontakt: 0433-73 078

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.