Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-08

Årsstämma i Vibrosense Dynamics - den 5 oktober 2021, på Medeon Malmö

Ordföranden Axel Sjöblad hälsade aktieägarna välkomna till stämman denna regniga och gråa höstdag. VD Hans Wallin inledde med att konstatera att 2021 präglats av pandemin. Trots ett utmanande affärsklimat med en pågående pandemi har försäljningen ökat jämfört med föregående räkenskapsår konstaterar han och man ser dessutom en stark orderingång. Huvudsakliga prioriteringar just nu är att öka försäljningsaktiviteter ytterligare där samarbetet med Avonova Hälsa, som är en av Sveriges största aktörer inom företagshälsa är en nyckel.

VD fortsatte med att berätta att man under året har man startat produktion hos Inission i Malmö. Vidare har man under våren 2021 satsat på exportmarknader och framför allt Tyskland för att etablera försäljning av Diabetes Foot Screening, vilket är en helt ny applikation som erbjuder en snabb och standardiserad undersökning. Behovet av ett fotinstrument är stort eftersom nuvarande metoder är otillräckliga. Konsekvenserna för patienterna är stora i form av både personligt lidande och höga vårdkostnader. En amputation på en person med diabetes till följd av komplikationer orsakade av sjukdomen sker var 20 sekund i världen. Inom EU finns det cirka 33 miljoner personer som har diabetes och i Sverige uppskattas antalet till cirka 450 000 personer och antalet ökar ständigt.

Aktiespararnas representant Victor Johansson framförde att det hade varit intressant att se produkterna i samband med stämman och att stämman gärna kan förläggas några veckor senare när Q1-rapporten presenterats. VD och ordförande tyckte att det var bra förslag.

Aktiespararnas representant Victor Johansson undrade om bolaget kommer bli kassaflödespositivt inom en femårsperiod. VD svarade att man har slutat att göra några förutsägelser om framtiden som man kommunicerar externt. Johansson frågade också hur stor del styrelseledamoten Toni Speidels arbetar åt bolaget då han enligt årsredovisningen fakturerat 1,5 msek. Enligt VD arbetar Speidel dubbla heltider som utvecklings- och forskningschef.

Aktiespararna röstade nej till det generella emissionsbemyndigande. Förslaget gick ut på att styrelsen skulle få besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt motsvarande 20 % av totalt antal utestående aktier i bolaget. Nyemissionen skulle kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Andra viktiga beslut på stämman var omval av Axel Sjöblad, Mozhgan Dorkhan, Antonio Speidel, Håkan Petersson som styrelseledamöter. Nyval av Pontus Rehn född 1965. Han har mångårig erfarenhet i strategiskt och operationellt arbete primärt i hälsosektorn och MedTech.

Vibrosense Dynamics är verksamma inom medicinteknik och grundades 2005. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Inledningsvis valde bolaget att satsa på hand-arm vibrationsskador och under 2015 vidgades verksamheten till diabetesområdet Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut. Alla större Arbets- och Miljömedicinkliniker i Sverige och Norge har köpt och använder bolagets huvudprodukt, VibroSense Meter.

Bevakare och skribent: Victor Johansson

 

Författare Bolagsbevakningen