Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Artificial Solutions International AB: Artificial Solutions implementerar Gavriella Schusters #BeCOME-ramverk för att utöka arbetet med inkludering och jämställdhet

Gavriella Schuster - tidigare VP hos Microsoft med ansvar för dess globala portfölj av kanalpartners - utnämns också till ordförande för Artificial Solutions Advisory Board.

Artificial Solutions® (SSME: ASAI) tillkännager idag ett partnerskap med Gavriella Schuster #BeCOME #ALLIES, för att påskynda dess arbete med inkludering och jämställdhet. Artificial Solutions är engagerade i mångfald och jämställdhet och har lyckats uppnå en andel på 38 % kvinnor i ledande befattningar. När vi fortsätter att växa som företag lovar vi att fortsätta driva på för mångfald på alla nivåer, över avdelningar och funktioner, genom att värdesätta jämlikhet, mångfald och integritet.

"Jag är mycket glad över att välkomna Gavriella Schuster till vårt advisory board och jag ser fram emot att kunna dra nytta av hennes expertis", säger Artificial Solutions VD Per Ottosson. "Parallellt med våra nya affärs- och leveransmodeller genom moln och SaaS och vår aggressiva marknadsexpansion, kommer vi med hjälp av Gavriella att arbeta med partners och kunder på en global skala för att hjälpa till att göra vår bransch mer inkluderande och könsneutral."

Utöver Gavriella Schusters mer än 25 år av att driva exceptionell tillväxt och intäkter som Microsofts CVP för Channel Business, har hon lagt mycket kraft på att främja jämställdhet inom den internationella tekniksektorn. Hon är en av grundarna av nätverken Women in Cloud och Women in Technology, och känd som en förkämpe för jämställdhet och jämställdhet.

Hon har också utvecklat ett slående och effektivt ramverk för att tillföra engagemang för inkludering och jämställdhet genom kampanjen: #BeCOME. Artificial Solutions kommer att samarbeta med Gavriella Schuster och tillämpa ALLIES-ramverket genom hela företagets ekosystem. Artificial Solutions kommer att arbeta med följande processer:

  • Förespråka och lyfta fram
  • Lyssna för att lära dig
  • Bygg upp förtroende för andra
  • Inkludera andra
  • Sponsra andra

Se Gavriella Schusters TED-talk om hur man bryter igenom jämställdhetsklyftan: https://www.youtube.com/watch?v=Y_sC1vxqBKo

Mer information finns på http://www.gavriellaschuster.com

Länk till vårt manifest: https://www.artificial-solutions.com/artificial-solutions-our-diversity-manifesto 

Författare Cision