Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

Artificial Solutions International AB: Delårsrapport April till Juni 2019

Stark tillväxt i orderingång och orderstock.

April till Juni 2019

· Orderingången ökade till 22,8 MSEK (7,6), orderstocken till 50,7
MSEK (28,4)

· Nettoomsättningen uppgick till 12,6 MSEK (11,4)
· Bruttomarginalen uppgick till 60 procent (46)
· Justerad EBITDA uppgick till -27,7 MSEK (-23,5)
· Engångskostnader uppgick till -2,3 MSEK, hänförliga till det
omvända förvärvet i februari

· Resultat per aktie uppgick till -2,0 SEK
Januari till Juni 2019

· Orderingången ökade till 39,6 MSEK (27,8) och orderstocken till
50,7 MSEK (28,4)

· Nettoomsättningen uppgick till 25,3 MSEK (23,8)
· Bruttomarginalen uppgick till 55 procent (51)
· Justerad EBITDA uppgick till -55,3 MSEK (-44,4)
· Engångskostnader i samband med det omvända förvärvet i februari
uppgick till -28,5 MSEK

· Resultat per aktie uppgick till -4,7 SEK
Väsentliga händelser

· Flera kontrakt med nya kunder tecknades i ett antal olika
branscher, såsom telekommunikation, bil, bank och finans,amerikansk
statlig myndighet, detaljhandel och IT

· Förnyade och utökade kontrakt erhölls med flera befintliga kunder
· Swisscom tecknades som ny partner för att möta den schweiziska
marknaden

· Positiv initial respons från marknaden efter lanseringen av Teneo
Fusion och Teneo Developers i föregående kvartal, vilket möjliggör
ökad skalbarhet

· En riktad emission om 65,7 MSEK slutfördes under kvartalet och
registrerades i juli 2019

Nyckeltal

[image]

VD-KOMMENTAR

Det är glädjande att kunna rapportera att ett av våra viktigaste mått
för att visa hur vår verksamhet utvecklas, orderingång,har visat
stark tillväxt under kvartalet. Det totala värdet av kontrakterade
ingångna ordrar under kvartalet har växt med 200% jämfört med samma
kvartal föregående år. Det innebär att orderingången fram till 30
juni är 72% av helåret 2018,och då är det 6 månader kvar av året.
Orderstocken, det totala värdet av kontraktuellt ingångna ordrar som
ännu inte redovisats som intäkter, steg med 79% jämfört med samma
kvartal 2018. Dessa ökningar är mycket uppmuntrande eftersom de
speglar det växande förtroendet för Teneoplattformen. Vi har en högre
andel långsiktiga avtal än tidigare och dessa är dessutom relaterade
till våra mer lönsamma licens- och användningsintäkter.Det känns
också bra att konstatera att fler saker pekar åt rätthåll: andelen
och värdet av användarintäkterna ökade och merän fördubblades till
3,1 MSEK under andra kvartalet. För första halvåret blev ökningen 55
procent till 4,5 MSEK. I linje med vår strategi så ökade även andelen
intäkter som härrör från våra partners under andra kvartalet, 34
procent jämfört med 25 procent under samma period föregående år. I
takt med att vi transformerar intäktsmixen mot mer lönsamma licens-
och användningsintäkter ökade bruttomarginalen från 51 procent till
55 procent under första halvåret 2019. Bruttomarginalen för kvartalet
uppgick till 60 procent.

Positiva framsteg med kunder och partners

Under kvartalet har vi tecknat ett flertal kontrakt med nya kunder,
både direkt och via våra partners. Dessutom har vi tecknat kontrakt
med nya partners och jag är särskilt glad överdet nya partnerskapet
med Schweiz ledande telekombolag Swisscom, som planerar att skapa
avancerade Conversational AI-lösningar för sina medarbetare, kunder
och företagskunder. De nya kunderna spänner över ett antal olika
branscher, från ett nordeuropeiskt bilföretag till en stor amerikansk
statlig myndighet samt en global leverantör av mjukvara och tjänster.
Många av dessa nya kunder har etablerade kompetenscenter och kommer
att utföra mycket av implementeringen själva.Dessa centra har ett
brett ansvarsområde med specifikmarknadskompetens som bemannar och
bygger lösningar för att rulla ut över hela koncernen. Jag är glad
över denna transformation eftersom den ligger till grund för vår
övergripande strategi, att kunna leverera projekt via tredjeparter
medan vi kan fokusera mer på de lönsammare licens och
användningsintäkterna.

Frangångsrik lansering av Teneo Fusion

Förra kvartalet rapporterade vi om lanseringen av TeneoFusion och jag
kan konstatera att denna nya satsning har fått ett positivt
mottagande av såväl befintliga och potentiella kunder, men även av de
många utvecklare och systemintegratörer som bygger våra lösningar.
Jag har sett direkta bevis för att den enkla tillgången till
Teneo-plattformen förkortar försäljningscyklerna. Vi har fortsatt att
stärka Teneo Fusion genom att lägga till flera nya språk och vi har
samtidigt byggt ut funktionaliteten. Detta arbete kommer att
fortsätta.

Ny finansiering säkerställd

En riktad emission om 65,7 MSEK före transaktionskostnader slutfördes
i kvartalet. Vi kommer att använda medlen för att täcka
rörelseförlusten och att investera i Artificial Solutions framtida
tillväxt. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka både nytillkomna
och äldre aktieägare för ert fortsatta stöd och jag ser fram emot att
fortsätta dela våra framsteg med er.

För mer information vänligen kontakta

Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions

Telefon: +44 (0)1635 523267

E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Denna information är sådan information som Artificial Solutions
International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
Augusti 2019 kl. 07.30 CET.

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North i
Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser
Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post
certifiedadviser@penser.se).

Artificial Solutions® är den ledande specialisten inom kommersiell
Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör
för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och
uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via
röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo®, är utvecklad för det globala
företaget och gör det möjligt för företagsanvändare att samarbeta med
utvecklare för att på kort tid skapa sofistikerade och mycket
intelligenta Conversational AI-applikationer på 35 språk för flera
plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av
de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo,
vilket ger oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen tycker
och tänker.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att
implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk,
såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade
konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Den
används redan dagligen av miljontals människor i hundratals
implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela
världen.

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/artificial-solutions-international-ab/r/delar...
https://mb.cision.com/Main/16195/2880647/1089744.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.