Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Artificial Solutions International AB: Delårsrapport Juli Till September 2019

FORTSATT POSITIV UTVECKLING AV ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK - SAMTIDIGT
SOM ARBETET MED ATT SÄKRA KAPITALSTRUKTUREN FORTGÅR FÖR ATT DRIVA
TILLVÄXT

JULI TILL SEPTEMBER 2019

-Orderingången uppgick till 6,1 MSEK (3,7) och orderstocken ökade till
46,9 MSEK (23,3)

-Nettoomsättningen uppgick till 12,8 MSEK (9,6)

-Bruttomarginalen ökade till 62 procent (52)

-Justerad EBITDA uppgick till -26,9 MSEK (-20,5)

-Resultat per aktie uppgick till -1,7 SEK

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

- Bolaget har arbetat för att säkerställa ytterligare finansiering
innan publiceringen av tredje kvartalsrapporten, men det kräver mer
tid för att slutföras. Syftet är att säkerställa en starkare
kapitalstruktur som ska användas till att stödja investeringar i
framtida tillväxt

JANUARI TILL SEPTEMBER 2019

-Orderingången ökade till 45,7 MSEK (31,5) och orderstocken till 46,9
MSEK (23,3)

-Nettoomsättningen uppgick till 38,1 MSEK (33,4)

-Bruttomarginalen ökade till 58 procent (51)

-Justerad EBITDA uppgick till -82,2 MSEK (-64,9)

-Engångskostnader i samband med det omvända förvärvet i februari
uppgick till -28,5 MSEK

-Resultat per aktie uppgick till -5,8 SEK

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

- Bolaget tecknade kontrakt med tre nya kunder inom olika branscher,
såsom fordon, rekrytering och en amerikansk statlig myndighet

- Förnyade och utökade kontrakt erhölls med flera befintliga kunder,
och ett flertal av kunderna genererade mer användningsintäkter

- Bolaget uppmärksammades i analysföretaget Gartners senaste
marknadsguide för konversationsplattformar

- Artificial Solutions patent värderas till 1 460 MSEK av Oxfirst Ltd,
en ökning med 58 procent

NYCKELTAL

MSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP 2019 JAN-SEP 2018 HELÅR 2018
2019 2018
Orderingång 6,1 3,7 45,7 31,5 55,4
Orderstock 46,9 23,3 46,9 23,3 35,2
Nettoomsättning 12,8 9,6 38,1 33,4 44,9
Bruttomarginal % 62% 52% 58% 51% 45%
Justerad EBITDA -26,9 -20,5 -82,2 -64,9 -100,3
Intäkter från 43% 38% 42% 29% 32%
partners, %
Resultat per aktie, -1,7 n/a -5,8 n/a n/a
SEK
Kassaflöde från den -27,6 -29,6 -112,2 -71,6 -122,0
löpande verksamheten

VD KOMMENTAR LAWRENCE FLYNN

Det gläder mig att rapportera ytterligare ett starkt kvartal där många
indikatorer fortsätter att röra sig i rätt riktning. Orderingången
har vuxit med 65 procent, intäkterna har ökat med 33 procent och
bruttomarginalen har ökat från 52 procent i fjol till 62 procent. Vår
orderstock har nästan fördubblats jämfört med samma period förra
året, och vi börjar nu se att våra befintliga kunder ökar andelen
användningsintäkter i sina avtal. Det tredje kvartalet är
traditionellt svårare, eftersom semesterperioden påverkar nya affärer
negativt. Trots detta utmanande klimat, har vi fortsatt visa en
betydande tillväxt i orderingång och intäkter. Tillsammans är detta
starka bevis på att företaget är väl positionerat, och på rätt väg
för att generera lönsamhet i sin affärsmodell på medellång till lång
sikt. Sett över hela nio-månaders perioden, så har orderingången växt
med 45 procent till 45,7 MSEK och orderstocken mer än dubblats till
46.9 MSEK.

STÄRKA KAPITALSTRUKTUREN

Styrelsen och ledningen har tagit ytterligare steg för att säkerställa
att kraven på finansiering är hanterade i syfte att generera positivt
kassaflöde. Därför arbetar vi för närvarande på att stärka
rörelsekapitalet, och vår finansiella struktur för att kunna
fortsätta investera i framtida tillväxt. I den bolagsbeskrivning, som
publicerades i mars, rapporterade vi att det finns lån som förfaller
t.o.m mitten av år 2020. Styrelsen har arbetat för att säkerställa
ytterligare finansiering innan publiceringen av delårsrapporten, men
det krävs nu ytterligare tid för att slutföra. Syftet är att
säkerställa en starkare kapitalstruktur som ska användas till att
stödja investeringar i framtida tillväxt.

STARKARE KUNDPORTFÖLJ

Vi har några av världens starkaste varumärken som kunder, och under
kvartalet fick vi ytterligare tre, vilket ger oss totalt tio nya
kunder under det senaste halvåret. Självklart tar det tid för dessa
stora multinationella bolag att implementera nya lösningar i
organisationen. Bland de nya kunderna finns ett globalt headhunting-
och rekryteringsföretag, ännu en federal amerikansk myndighet samt
Scania, som är ett nytillskott i vår grupp av företag i
Volkswagen-koncernen. Vi ser också positiva signaler på andra håll i
vår verksamhet i form av att befintliga kunder ingår längre avtal.

Alla kunder är förstås olika, men det är viktigt att förstå
omfattningen av de möjligheter som ligger framför oss. Som jag nämnde
tillhör våra kunder de största bolagen i världen, och de har alla en
rad olika användningsområden där de kan dra nytta av
Teneo-plattformen.

Detta innebär att även om orderingången föregår intäkterna efter en
tid, tror jag att flera av dessa befintliga kunder kommer att
generera betydande användningsintäkter när de implementerat
lösningarna fullt ut.

Ett annat starkt tecken är den positiva utvecklingen av vår
partnerstrategi. Intäkterna från våra partners har ökat till 43
procent (38), till följd av nya samarbeten i USA samt mer etablerade
samarbeten i Europa.

ÖKAD PATENTVÄRDERING

I september meddelade vi att värdet på vår patentportfölj har ökat med
mer än 50 procent till 152 miljoner USD

(1,46 miljarder SEK) efter en värdering av Oxfirst Ltd, ett
professionellt patentvärderingsföretag. Värdeökningen beror på ett
flertal faktorer, men jag är särskilt nöjd med den betydande ökningen
av antalet framtida citeringar för Artificial Solutions grundläggande
patent inom Conversational AI-teknik. Sedan 2016 har många av
världens största mjukvaruföretag inklusive Apple, Nuance, Google och
IBM gjort citeringar gällande Artificial Solutions banbrytande
patent, vilket bekräftar vår position som en ledande innovatör på
detta område.

Det är också mycket tillfredsställande att vi har tagits med i
analysföretaget Gartners senaste Market Guide for Conversational
Platforms tillsammans med några av de största och mest inflytelserika
mjukvaruföretagen i världen.

SNABBARE VÄG TILL MARKNADEN

I mars lanserade vi Teneo Developers som är en miljö där kunderna kan
lära sig och testa Teneo-tekniken under vägledning av våra erfarna
experter. Vi får allt fler affärsmöjligheter som en direkt följd av
Teneo Developers. Under tredje kvartalet tecknade vi avtal med en ny
kund som ett direkt resultat av Teneo Developers.

En annan kund hoppade helt över anbudsprocessen efter att ha testat
Teneo-plattformen. Sedan lanseringen har nära 1 000 partner- och
kundkonsulter lärt sig hur man bygger lösningar utifrån plattformen.
Vi har också kraftigt utökat språkutbudet av Teneo Developer. Det går
nu att arbeta på sju av plattformens 36 språk, men ett åttonde,
japanska, planerat till det fjärde kvartalet.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis är jag fortsatt nöjd med de framsteg som bolaget
gör. Vi stärker orderingången och intäkterna och vi har ett växande
antal nya och befintliga kunder i färd med att bygga lösningar som
kommer att generera framtida användningsintäkter. Vi stärker Teneos
värld av kunskap och ökar samtidigt användningen av Teneo Developers
för att skapa nya affärsmöjligheter.

Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisorer.

Artificial Solutions finansiella rapporter finns tillgängliga på
bolagets hemsida,
https://www.artificial-solutions.com/investor-relations/as-finansiella-r...

För mer information vänligen kontakta

Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions

Telefon: +44 (0)1635 523267

E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Denna information är sådan information som Artificial Solutions
International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
november 2019 kl. 07.30 CET.

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North
Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är
Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post
certifiedadviser@penser.se).

Artificial Solutions® är den ledande specialisten inom kommersiell
Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör
för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och
uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via
röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo®, är utvecklad för det globala
företaget och gör det möjligt för företagsanvändare att samarbeta med
utvecklare för att på kort tid skapa sofistikerade och mycket
intelligenta Conversational AI-applikationer på 35 språk för flera
plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av
de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo,
vilket ger oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen tycker
och tänker.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att
implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk,
såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade
konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Den
används redan dagligen av miljontals människor i hundratals
implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela
världen.

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/artificial-solutions-international-ab/r/delar...
https://mb.cision.com/Main/16195/2961166/1141038.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.