Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-26

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: BlackRockin suora ja välillinen omistusosuus Neste Oyj:stä alitti 5 %

Neste Oyj, Pörssitiedote, 26.7.2021 klo 19.30
Neste Oyj on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen. BlackRock, Inc.:n ilmoituksessa mainittujen yhteisöjen yhteenlaskettu suora ja välillinen omistusosuus Neste Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on 23.7.2021 alittanut 5 prosentin rajan.
Nesteen saaman ilmoituksen mukaan BlackRockin Neste-omistusten kokonaismäärä oli 23.7.2021 yhteensä 38 679 098 osaketta, joka vastaa noin 5,02 %:a Nesteen koko osake- ja äänimäärästä. Nesteen osakkeiden kokonaismäärä on 769 211 058 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.
Ilmoituksessa mainittujen yhteisöjen osuus:

% osakkeista % osakkeista ja äänistä Yhteenlaskettu
ja äänistä rahoitusvälineiden kautta %-osuus (A+B)
(A) (B)
Osuus liputusrajan 4,96 0,05 5,02
saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
Edellisessä 5,00 0,05 5,06
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
 

A. Osakkeet ja äänet

Osakesarja / Osakkeiden ja Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakelaji äänten
(ISIN) lukumäärä
Suora (AML Välillinen Suora Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
9:5) (AML 9:6 ja (AML
9:7) 9:5)
FI0009013296 38 222 4,96
681 
Yhteensä A 38 222 681 4,96
B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
 
Rahoitusvälineen Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden Osakkeiden
luonne   ja ja
äänten äänten %
lukumäärä -osuus
American N/A N/A Osakeomistus 2 951 0,00
Depositary
Receipt
(US64104Y1064)
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus 411 496 0,05
CFD N/A N/A Käteinen 41 970 0,00
Yhteensä B 456 417 0,05
Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:
 
Nimi % osakkeista % osakkeista ja äänistä Molemmat
ja äänistä  rahoitusvälineiden yhteensä,
kautta  %
BlackRock, Inc
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial
Management, Inc.
BlackRock International
Holdings, Inc.
BR Jersey International
Holdings L.P.
BlackRock (Singapore) Holdco
Pte. Ltd.
BlackRock HK Holdco Limited
BlackRock Lux Finco S.a.r.l.
BlackRock Japan Holdings GK
BlackRock Japan Co., Ltd. Alle 5

BlackRock, Inc.
Trident Merger, LLC
BlackRock Investment Alle 5
Management, LLC

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial
Management, Inc.
BlackRock International
Holdings, Inc.
BR Jersey International
Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay
Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV
Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Finance Europe
Limited
BlackRock Investment Alle 5
Management (UK) Limited

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial
Management, Inc.
BlackRock International
Holdings, Inc.
BR Jersey International
Holdings L.P.
BlackRock Australia Holdco
Pty. Ltd.
BlackRock Investment Alle 5
Management (Australia)
Limited

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial
Management, Inc.
BlackRock International
Holdings, Inc.
BR Jersey International
Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay
Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV
Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock International Alle 5
Limited

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial
Management, Inc.
BlackRock Holdco 4, LLC
BlackRock Holdco 6, LLC
BlackRock Delaware Holdings
Inc.
BlackRock Institutional Trust Alle 5
Company, National Association

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial
Management, Inc.
BlackRock Holdco 4, LLC
BlackRock Holdco 6, LLC
BlackRock Delaware Holdings
Inc.
BlackRock Fund Advisors Alle 5

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial Alle 5
Management, Inc.

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial
Management, Inc.
BlackRock International
Holdings, Inc.
BR Jersey International
Holdings L.P.
BlackRock (Singapore) Holdco
Pte. Ltd.
BlackRock HK Holdco Limited
BlackRock Asset Management Alle 5
North Asia Limited

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial
Management, Inc.
BlackRock International
Holdings, Inc.
BR Jersey International
Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay
Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV
Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Finance Europe
Limited
BlackRock (Netherlands) B.V.
BlackRock Asset Management Alle 5
Deutschland AG

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial
Management, Inc.
BlackRock International
Holdings, Inc.
BR Jersey International
Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Canada Holdings LP
BlackRock Canada Holdings ULC
BlackRock Asset Management Alle 5
Canada Limited

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial
Management, Inc.
BlackRock Capital Holdings,
Inc.
BlackRock Advisors, LLC Alle 5

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial
Management, Inc.
BlackRock International
Holdings, Inc.
BR Jersey International
Holdings L.P.
BlackRock Holdco 3, LLC
BlackRock Cayman 1 LP
BlackRock Cayman West Bay
Finco Limited
BlackRock Cayman West Bay IV
Limited
BlackRock Group Limited
BlackRock Finance Europe
Limited
BlackRock Advisors (UK) Alle 5
Limited

BlackRock, Inc.
BlackRock Holdco 2, Inc.
BlackRock Financial
Management, Inc.
BlackRock International
Holdings, Inc.
BR Jersey International
Holdings L.P.
BlackRock (Singapore) Holdco
Pte. Ltd.
BlackRock (Singapore) Limited Alle 5

BlackRock, Inc.
Trident Merger, LLC
BlackRock Investment
Management, LLC
Amethyst Intermediate, LLC
Aperio Holdings, LLC
Aperio Group, LLC Alle 5
Neste Oyj
 

Susanna Sieppi

Viestintäjohtaja
 

Författare Cision