Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Asarina Pharma: Asarina Pharma: Beslut vid årsstämman den 5 maj 2020

Asarina Pharma AB (publ) höll idag, den 5 maj 2020 årsstämma i
Stockholm. Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Paul de Potocki
till stämmoordförande och advokat Nina Johnsson vid Fredersen
Advokatbyrå var protokollförare. Stämman beslutade i samtliga
föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller aktieägares
tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av
de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen

Inför stämman hade Paul de Potocki, Erin Gainer, Marianne Kock,
Mathieu Simon, André Ul-mann samt Vidar Wendel-Hansen föreslagits för
omval till styrelseledamöter. Miroslav Rel-janovic hade avböjt
förfrågan om att ställa upp för omval. Styrelsen informerade stämman
om att även André Ulmann och Vidar Wendel-Hansen meddelat att de inte
längre ställer upp för omval som styrelseledamöter. De aktieägare som
stod bakom förslaget i kallelsen och represen-terar cirka 39,8
procent av aktierna och rösterna i bolaget drog därmed tillbaka sitt
tidigare förslag och föreslog istället att styrelsen ska bestå av
fyra ledamöter, och att dessa skulle vara Paul de Potocki, Mathieu
Simon, Marianne Kock samt Erin Gainer. Stämman beslutade enligt det
nya förslaget och Paul de Potocki omvaldes även till
styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 510 000 kronor till
styrelseordförande och 205 000 kronor vardera till övriga oberoende
styrelseledamöter.

Revisor

Till revisor omvaldes Ernst & Young Aktiebolag. Stefan
Andersson-Berglund fortsätter som huvudansvarig revisor. Beslut
fattades om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier. Vid beslut om nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ändamålet vara att:
(i) uppfylla Bolagets betalningsskyldighet gentemot Ergomed Plc som
uppstått från Bolagets och Ergomeds samarbetsavtal, (ii) anskaffa
ytterligare rörelsekapital, eller (iii) anskaffa eller möjliggöra
anskaffning av kapital för att finansiera Bolagets fas III
utvecklingsprogram för PMDS-projektet.

Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska beslutas
på marknadsmässiga villkor och det totala antalet aktier som kan ges
ut ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen
till årsstämman utestående antal aktier, av vilka nyemission om upp
till 10 procent kan beslutas för något eller flera av ändamålen
listade i (i)-(iii) ovan och om upp till ytterligare 10 procent
endast kan beslutas för ändamålet listat i (iii) ovan.

Övriga beslut

Beslut tog om riktlinjer för tillsättande och instruktion för
valberedning.

För mer information, kontakta:

Peter Nordkild, CEO, Asarina Pharma AB

Tel: +45 25 47 16 46

E-post: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, CFO, Asarina Pharma AB

Tel: +45 5132 3698

E-post: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: +46 8-463 83 00

Mail: certifiedadviser@penser.se

Om Asarina Pharma

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar
Sepranolon för allopregnanolonrelaterade stress- och
menstruationsrelaterade neurologiska tillstånd. Vår projektportfölj
bygger på över 40 års forskning om allopregnanolonrelaterade
neurologiska sjukdomar. Med vår nya familj av GAMSA-föreningar
(GABAA- modulerande steroidantagonister) strävar vi efter att
leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för
neuroendokrinologiska sjukdomar som fortfarande inte har någon
behandling.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/asarina-pharma/r/asarina-pharma--beslut-vid-a...
https://mb.cision.com/Main/17069/3104288/1242050.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.