Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Ascelia Pharma AB: Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Ascelia Pharma AB

Ascelia Pharma AB (publ) (kortnamn: ACE) meddelar i dag att
valberedningen inför årsstämman den 14 november 2019 har utsetts.

Enligt den instruktion för valberedning i Ascelia Pharma AB (publ) som
antogs på årsstämman den 23 november 2018 ska valberedningen bestå av
fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den
sista mars, jämte styrelsens ordförande. Med "största aktieägarna"
avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt
kända aktieägarna per den sista mars.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman som kommer
att hållas i Malmö den 14 november 2019 fastställts till att bestå av
följande personer vilka tillsammans representerar cirka 40 procent av
antalet aktier och röster i bolaget:

· Jørgen Thorball, ordförande i valberedningen, utsedd av Sunstone
Life Science Ventures II K/S;

· Nils Lorentzen, utsedd av CMC SPV of 3 April 2017 AB;
· Håkan Nelson, utsedd av Øresund Healthcare Capital K/S; och
· Peter Benson, styrelsens ordförande.
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.ascelia.com.

Valberedningens uppgifter omfattar att bereda och till kommande
årsstämma lämna förslag till: val av ordförande på stämman; val av
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen; styrelsearvode uppdelat
mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för
utskottsarbete; val av revisor samt ersättning till denne; samt
principer för utseende av valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att
kontakta valberedningen på bolagets adress alternativt via e-post
kb@ascelia.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag
måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast
den 26 september 2019.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman och på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 10 maj 2019, kl. 10:30.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på
utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi
är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en
känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk.
Ascelia Pharma har två produktkandidater - Mangoral® och Oncoral -
under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg
in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra
visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter
med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens
gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt
cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia
Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer
information besök www.ascelia.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ascelia-pharma-ab/r/valberedning-utsedd-infor...
https://mb.cision.com/Main/16300/2810639/1043063.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.