Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-21

Ascenditur: Ascenditur AB (publ) föreslås förvärva LightAir Holding AB genom apportemission

(NGM: ACND MTF)

Styrelsen i Ascenditur AB (publ) föreslår i kallelse till extra
bolagsstämma den 20 december 2016 att Ascenditur förvärvar LightAir
Holding AB genom en apportemission.

· Ascenditur AB (publ) har ingått ett avtal med huvudägarna i
LightAir Holding AB om att förvärva LightAir Holding AB genom en
apportemission.

· LightAir Holding AB har utvecklat och patenterat en banbrytande
teknologi med vilken luft renas tyst och med låg energiförbrukning
med hjälp av jonisering. LightAir Holding AB håller även på att
introducera en ny produktkategori som renar luft tyst och effektivt
med hjälp av rengöringsbara filter. Teknologierna marknadsförs under
varumärkena LifeAir IonFlow™ och LifeAir CellFlow™.

· LightAir Holding AB säljer till distributörer på olika marknader,
varav Kina, USA och Taiwan är de största. Idag sker försäljning av
LightAir Holding ABs produkter i cirka 30 länder.

· Förvärvet är villkorat av godkännande av Ascenditurs extra
bolagsstämma som äger rum den 20 december 2016. Den extra
bolagsstämman föreslås i samband med förvärvet av LightAir Holding AB
även besluta att Ascenditur AB (publ) byter namn till LifeAir AB
(publ). Se separat kallelse till extra bolagsstämma för mer
information.

"Ascenditur har kontaktats av flera förvärvskandidater och har haft
ett stort urval av bolag att välja mellan. Vi valde LightAir Holding
AB på grund av bolagets unika teknologi med fantastisk potential. Vi
bedömer att denna affär skapar mervärde och därigenom är mycket
fördelaktig för Ascenditurs aktieägare", säger Ascenditurs
styrelseordförande Rolf Börjesson.

"Genom apportemissionen och noteringen på Nordic Growth Market (NGM
MTF) skapas finansiella förutsättningar att accelerera
marknadspenetrationen av LightAirs luftreningsprodukter och därmed
öka försäljningen globalt", säger LightAir Holdings
styrelseordförande Bengt Holmqvist.

Bakgrund

Som tidigare kommunicerats har Ascenditur AB (publ) under en tid
förberetts för förvärv av ny verksamhet. Under september flyttades
den tidigare verksamheten över i ett dotterbolag och avyttrades.
Därefter har Ascenditur AB (publ) utrett olika verksamheter att
förvärva, och tack vare sin kassa, notering och aktieägarstruktur är
Ascenditur AB (publ) en attraktiv part. I bifogad bolagsbeskrivning
presenteras styrelsens förslag till förvärv av LightAir Holding AB.
Läs mer om Bakgrund och motiv i bifogad bolagsbeskrivning på sidan
12.

LightAir Holding AB

· LightAir Holding AB utvecklar och säljer luftrenare baserade på
två patenterade luftreningsteknologier under varumärket LifeAir™:
IonFlow och CellFlow är unika och revolutionerande teknologier som
var för sig och tillsammans skapar stora möjligheter till kvalitativa
applikationer och produkter för förbättrad luftmiljö i hem, skolor
och andra arbetsplatser.

· LightAirs affärsmodell baseras på att bolaget utvecklar produkter
och varumärke som sedan säljs och marknadsförs genom ett
världsomspännande nät av distributörer. LightAir har sedan dess
grundande sålt cirka 150 000 IonFlow-produkter i cirka 30 länder runt
om i världen

· Marknaden för luftrenare är en mer eller mindre mogen marknad med
mycket stark global tillväxt med cirka 14 % i årlig tillväxt enligt
internationella marknadsstudier.

· Under 2017 utvecklas flera kompletterande produkter med
CellFow-teknologi som kommer att lanseras för både
hemkonsumentsmarknaden och den kommersiella marknaden. Den
kommersiella marknaden står idag för cirka 45 % av den totala
marknaden och där har LightAir Holding AB inte tidigare verkat.

· Genom apportemissionen tillförs LightAir Holding AB kapital för
att accelerera marknadskommunikationen i syfte att nå kraftig
tillväxt och på sikt lönsamhet.

· LightAir Holding AB grundades 2005 av innovatören och
entreprenören Göran Wikström, och har idag 10 medarbetare och
företaget omsatte 2015 cirka 26 MSEK.

För mer information se bifogad bolagsbeskrivning samt information på
www.ascenditur.se och www.lifeair.com.

För ytterligare information kontakta:

Jenny Carenco, VD
Ascenditur AB (publ)
070-637 76 36
jenny.carenco@ascenditur.se

Ascenditur Pressmeddelande 161121 Förvärv av LightAir
(http://mb.cision.com/Public/14919/2127091/9ebe1961a15c4cb7.pdf)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ascenditur/r/ascenditur-ab--publ--foreslas-for...
http://mb.cision.com/Main/14919/2127091/592858.pdf
http://mb.cision.com/Public/14919/2127091/9ebe1961a15c4cb7.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.