Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-21

ASGAARD GROUP A/S: Referat af ordinær generalforsamling i ASGAARD GROUP A/S

Fondsbørsmeddelelse nr. 02-2016. Indberettet den 21. januar 2016

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

ASGAARD GROUP A/S

År 2016, den 21. januar afholdtes ordinær generalforsamling i ASGAARD GROUP
A/S, CVR nr. 44 31 84 15 på selskabets adresse Lyskær 13A, 2730 Herlev,

Der forelå følgende dagsorden:

DAGSORDEN:

1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2 Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og koncernen.
3 Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om
anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport, herunder forslag til udlodning.
4 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5 Valg af revisorer.
6 Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer, herunder forslag til ændring af
vedtægter
7 Eventuelt.

Bestyrelsen stiller under punkt 3 følgende forslag til udlodning:

Bestyrelsen foreslår at der ikke foretages udlodning.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 4. "Valg
af medlemmer til bestyrelsen":

Bestyrelsen foreslår genvalg til alle medlemmer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg
af revisorer":

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.

Bestyrelsen foreslår under behandling af punkt 6. "Forslag fra bestyrelsen
eller aktionærer"

Der er ingen forslag til ændringer

I henhold til selskabets vedtægter blev Søren Stensdal udpeget som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til
vedtægterne og at der var fremmødt 1 aktionær repræsenterende 93,5 pct. af
den stemmeberettigede kapital, hvorfor generalforsamlingen var lovlig og
beslutningsdygtig

Ad 1

På bestyrelsens vegne aflagde direktør Stig Wadmann beretning og henviste i
øvrigt til bestyrelsens redegørelse i regnskabet.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 2

Dirigenten og selskabets statsautoriserede revisor kommenterede konklusionen
på revisionen jf. revisionspåtegningen og kunne konkludere at revisionen ikke
havde givet anledning til bemærkninger.

Selskabets Statsautoriserede revisor kommenterede årsrapporten for perioden 1.
oktober 2014 - 30. september 2015, indeholdende resultatopgørelse og balance
pr. sidstnævnte dato for moderselskabet og koncernen, samt
revisionspåtegning.

Årsrapporten godkendtes enstemmigt.

Ad 3

Bestyrelsesformand Søren Stensdal redegjorde for bestyrelsens indstilling om
udbytte.

Bestyrelsen havde foreslået, at der ikke udbetales udbytte, hvorfor årets
resultat overføres til næste år.

Forslaget godkendtes enstemmigt.

Der meddeltes enstemmigt decharge for direktion og bestyrelse.

Ad 4Bestyrelsen havde indstillet genvalg til den siddende bestyrelse.

Bestyrelsens forslag til valg til bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af Søren Stensdal, Chico Sandbeck og Jens Erik Gravengaard.Ad 5

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes enstemmigt.

Ad 6

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Der var ikke forslag til behandling.

Ad 7

Der var ikke punkter til behandling under eventuelt.

Da der ikke var yderlige under punktet eventuelt hævede dirigenten herefter generalforsamlingenSåledes passeret.

Som dirigent:

Søren Stensdal

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Stensdal som
formand.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Bestyrelsesformand Søren Stensdal
T: +45 2810 0121 M: ss@asgaardgroup.com

eller

CEO Stig Wadmand
T: +45 2374 1023 M: sw@asgaardgroup.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: ASGAARD GROUP A/S via Globenewswire

HUG#1980486

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.