Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-20

Asiakastieto Group Oyj: ASIAKASTIETO GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedote 20.5.2015 klo 10.00

ASIAKASTIETO GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
Asiakkaiden kiinnostus uusia ja jalostettuja, liiketoimintaprosesseja
tehostavia palveluita kohtaan pitää Asiakastieto Groupin kasvu-uralla.

Yhteenveto

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-maaliskuu 2015 lyhyesti

* Liikevaihto oli 10,5 milj. euroa (10,4 milj. euroa), kasvua 1,6 %.
* Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,3 milj. euroa (4,8
milj. euroa).
* Liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (4,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi
2,2 milj. euron (0,1 milj. euron) kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät
pääosin Yhtiön listautumiseen.
* Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,8 % (5,3 %).
* Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 57,9 % (55,8 %).
* Vapaa kassavirta oli 3,3 milj. euroa (5,5 milj. euroa). Kertaluonteisten
erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -1,4 milj. euroa (-0,0 milj.
euroa). * Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (-0,13 euroa).

Tulevaisuuden näkymät

Asiakastieto Group odottaa koko vuoden liikevaihtonsa vuonna 2015 kasvavan
vuoteen 2014 verrattuna.

Toimitusjohtaja Jukka Ruuska

"Alkuvuonna 2015 Suomen talous ei ole osoittanut virkistymisen merkkejä.
Maksuhäiriöisten kuluttajien ja yritysten määrä on ennätyksellisen korkealla
tasolla, eikä toimivien yritysten liiketoiminnan aktiivisuus ole
merkittävästi lisääntynyt. Tästä huolimatta Asiakastieto Groupin liikevaihto
kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja yleisesti
ensimmäinen vuosineljännes sujui odotusten mukaisesti. Asiakasyrityksillämme
on tarve tehostaa riskienhallintaa, myyntiä ja liiketoiminta-prosessejaan ja
ne ovat lisänneet tuottamiemme jalostettujen palveluiden käyttöä.

Asiakastieto Groupin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 10,5
milj. euroa (10,4 milj. euroa) eli kasvua viime vuoteen kertyi 1,6 %.
Tuotealueista Yritystietopalveluiden, Henkilötietopalveluiden ja
Asiakkuudenhallinnan liikevaihdot kasvoivat, mutta Sertifikaatit ja analyysit
-tuotealueen liikevaihto supistui.

Asiakastieto Groupin oikaistu liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä
oli4,3 milj. euroa (4,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 2,2 milj. euron
kertaluonteiset kulut, jotka pääosin liittyivät Asiakastieto Group Oyj:n
listautumiseen
.
L
iiketoiminnan kannattavuuteen vaikutti myös ensimmäiselle vuosineljännekselle
kohdistuva, ei-aktivoitava IT-infrastruktuuriin tehty kehitystyö. Lisäksi
vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä myynnin kasvu kohdistui
suurelta osin ulkopuolisiin tietokantoihin perustuviin palveluihin, joissa
jokaisesta asiakkaan tekemästä tietohausta syntyy tiedonhankintakuluja
Asiakastieto Groupille. Poistojen kasvu heijastelee Konsernin entuudestaan
lisääntyneitä panostuksia kasvun aikaansaamiseen uusia, asiakkaidemme
liiketoimintaprosesseja tehostavia palveluita kehittämällä. Loppuvuonna
uusien palveluiden kehitys kohdistuu erityisesti omaa tietokantaa
hyödyntäviin palveluihin.

Odotamme maaliskuun lopussa toteutetun pörssilistautumisen tuovan Asiakastieto
Groupille lisää myönteistä näkyvyyttä, tunnettuutta ja yhteiskunnallista
luotettavuutta sekä luovan luontevan mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaa
myös yritysostojen avulla. Uskomme vahvasti, että asiakkaamme pyrkivät
edelleen tehostamaan päätöksentekoa ja markkinointia automatisoimalla
prosessejaan. Asiakastieto Group haluaa strategisten pitkän ajan
tavoitteidensa mukaisesti olla tässä digitalisaatiossa edelläkävijä, joka
omalla toiminnallaan osoittaa palveluidensa toimivuuden. Alkuvuonna 2015
olemme jo saaneet nähdä tuote- ja palvelukehitykseen tekemiemme satsauksien
tuottavan tulosta."

KESKEISET TUNNUSLUVUT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tulos- ja kassavirtaluvut 1.1.- 31.3.2015 1.1.- 31.3.2014 1.1.- 31.12.2014 |
|Miljoonaa euroa |
| |
| Liikevaihto 10,5 10,4 41,4 |
| Liikevaihdon kasvu, %1 1,6 -2,9 0,1 |
| |
| Käyttökate (EBITDA) 2,7 5,2 19,7 |
| Liikevoitto (EBIT) 2,1 4,7 17,6 |
| |
| Oikaistu käyttökate2 4,9 5,2 20,6 |
| Oikaistu käyttökatemarginaali, %2 46,2 50,4 49,8 |
| |
| Oikaistu liikevoitto2 4,3 4,8 18,6 |
| Oikaistu liikevoittomarginaali, %2 40,6 45,8 45,0 |
| |
| Liikevaihto uusista tuotteista ja palveluista 0,5 0,6 2,8 |
| Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 4,8 5,3 6,7 |
| |
| Liikevaihto jalostetuista palveluista 6,1 5,8 23,2 |
| Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta, % 57,9 55,8 56,1 |
| |
| Vapaa kassavirta3 3,3 5,5 16,8 |
| Kassavirtasuhde, %3 123,2 106,6 85,3 |
| |
| |
| Taseen tunnusluvut 1.1.- 31.3.2015 1.1.- 31.3.2014 1.1.- 31.12.2014 |
| |
|Miljoonaa euroa |
| |
| Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x4 3,0 8,8 3,0 |
| Nettovelkaantumisaste, %4 87,3 neg. opo 95,8 |
| Omavaraisuusaste, %4 47,2 -52,2 46,7 |
| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________

1Liikevaihdon kasvu kaudelta 1.1.-31.3.2014 on laskettu vertaamalla kauden
liikevaihtoa vuoden 2013 vastaavan vuosineljänneksen liikevaihtoon.

2Oikaistut tunnusluvut ovat kertaluonteisilla erillä oikaistuja tunnuslukuja.
K
ertaluonteisiin eriin on luettu Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle
Yhtiön listautumiseen saakka maksetut hallinnointipalkkiot
neuvontapalveluista, listautumise
en liittyvät kulut, henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen
kuluvaikutus, laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä
maksut vahingonkorvauksista. Kertaluonteiset erät olivat
katsauskaudella 1.1.-31.3.2015 -2,2 milj. euroa, kaudella 1.1.-31.3.2014 -0,1
milj. euroa ja
tilikaudella 1.1.-31.12.2014 -1,0 milj. euroa.

3

Kertaluonteisten erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli katsauskaudella
1.1.-31.3.2015 -1,4 milj. euroa, kaudella 1.1.-31.3.2014 -0,0 milj. euroa ja
tilikaudella 1.1.-31.12.2014 -0,3 milj. euroa.

4Tunnusluvut katsauskaudelta 1.1.-31.3.2015 eivät ole vertailukelpoisia
kaudelta 1.1.-31.3.2014 esitettyjen lukujen kanssa johtuen Yhtiön loppuvuonna
2014 toteuttamasta pääomarakenteen muutoksesta ja velkojen
uudelleenrahoituksesta.

LIIKETOiminta lyhyesti

Asiakastieto Group Oyj ("Yhtiö") on suomalainen julkinen osakeyhtiö ja
Asiakastieto Groupin ("Asiakastieto Group" tai "Konserni") emoyhtiö. Suomen
Asiakastieto Oy on konsernin liiketoimintaa harjoittava yhtiö.

Asiakastieto Group on yksi Suomen johtavista yritys- ja
kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita
käytetään pääasiallisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa,
päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Konserni palvelee useita
toimialoja, joista suurimpiin kuuluu rahoitus- ja pankkitoiminta, vakuutus,
telekommunikaatio sekä tukku- ja vähittäiskauppa.

Konsernin palvelutarjonta perustuu kattavaan tietokantaan, johon kerätään
dataa useista julkisista tietolähteistä sekä Konsernin omien
tiedonhankintakanavien kautta. Tietokantaan pohjautuen Konserni tuottaa
palveluita yksittäisistä raporteista kehittyneisiin
riskienhallintaratkaisuihin.

Konsernin tuotteet ja palvelut jaetaan neljään eri tuotealueeseen:

1 Yritystietopalvelut: Riskienhallinta- ja yleiset yritystietopalvelut, joita
käytetään pääasiassa yritysasiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.
2 Henkilötietopalvelut: Riskienhallintatiedot ja -palvelut, jotka koskevat
yksityishenkilöitä ja kiinteistöjä. Henkilötietopalveluiden tuotteita ja
palveluita käytetään pääasiassa kuluttaja-asiakkaille suunnatussa
liiketoiminnassa.
3 Asiakkuudenhallinta: Palveluita potentiaalisten asiakkaiden kartoittamiseen
sekä muihin myynnin- ja markkinoinnin tarpeisiin. Asiakkuudenhallinnan
tuotteita ja palveluita käytetään pääasiassa yritysasiakkaille suunnatussa
liiketoiminnassa.
4 Sertifikaatit ja analyysit: Luottoluokitussertifikaatit, yritysten ja
toimialojen analyysit sekä riskienhallintatietoihin liittyvät
painotuotteet.

Tulevaisuuden näkymät

Asiakastieto Group odottaa koko vuoden liikevaihtonsa vuonna 2015 kasvavan
vuoteen 2014 verrattuna.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa S...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.