Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-04

Asiakastieto Groupin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2016: Vahvan kasvun kvartaali

avuosikatsaus 1.1. - 31.3.2016: Vahvan kasvun kvartaali

YHTEENVETO

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi - maaliskuu 2016 lyhyesti:

- Liikevaihto oli 12,0 milj. euroa (10,5 milj. euroa), kasvua 13,6 %.
- Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä oli 5,0
milj. euroa (4,3 milj. euroa), kasvua 17,7%.
- Liikevoitto oli 5,0 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi
0,0 milj. euron (2,2 milj. euron) kertaluonteiset ja muut oikaistavat kulut.
- Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 10,1 % (7,2 %)1.

- Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 64,3 % (57,9 %).
- Vapaa kassavirta oli 4,0 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Kertaluonteisten ja
muiden oikaistavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,1 milj.
euroa (-1,4 milj. euroa).
- Osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,09 euroa).

Tulevaisuuden näkymät

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvun ylittävän vuositasolla viime
vuoden tason. Ennakoitua nopeampi liikevaihdon kasvu tulee heijastumaan
positiivisesti Yhtiön kannattavuuteen ja siten oikaistun euromääräisen
liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, vaikka siihen sisällytetään
toimitilajärjestelyiden toteutuessa vuodelle 2016 muodostuva uusi
vuokrakustannus.
AVAINLUVUT

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.- 1.1.- 1.1.- |
| Miljoonaa euroa 31.3.2016 31.3.2015 31.12.2015 |
| Liikevaihto 12,0 10,5 43,7 |
| Liikevaihdon kasvu, % 13,6 1,6 5,6 |
| Oikaistu käyttökate2 5,6 4,9 20,5 |
| Oikaistu käyttökatemarginaali, %2 47,0 46,2 47,0 |
| Oikaistu liikevoitto2 5,0 4,3 18,3 |
| Oikaistu liikevoittomarginaali, %2 42,1 40,6 41,8 |
| Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %1 10,1 7,2 8,6 |
| Vapaa kassavirta3 4,0 3,3 13,8 |
| Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 1,8 3,0 2,4 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________

1Uusien tuotteiden ja palveluiden osuuksien laskentatapaa, vertailutietoja
kaudelta 1.1.-31.3.2015 ja tilikaudelta 2015, on muutettu 1.1.2016 alkaen
rullaavaksi siten, että osuuksiin lasketaan mukaan 24 kuukautta taaksepäin
lanseerattujen tuotteiden myynti. Aikaisemmin osuus laskettiin edellisen ja
kuluvan tilikauden aikana lanseerattujen uusien tuotteiden myynnistä. Vanhan
laskentatavan mukaiset luvut olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,0 %,
vertailukaudella 1.1.-31.3.2015 4,8 % ja tilikaudella 2015 7,6 %.

2Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla
erillä: Yhtiön entiselle omistajalle Investcorp:lle Yhtiön listautumiseen
saakka maksetut hallinnointipalkkiot neuvontapalveluista, listautumiseen
liittyvät kulut, henkilöstöannissa henkilöstön saaman alennuksen
kuluvaikutus, laki- ja muiden neuvontapalveluiden palkkiot, erorahat sekä
maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuerien määrä oli
ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1.1.-31.3.2016 -0,0 milj. euroa,
vertailukaudella 1.1.-31.3.2015 -2,2 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,5
milj. euroa.

3
Oikaisuerien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 1.1.-31.3.2016 -0,1 milj. euroa, vertailukaudella
1.1.-31.3.2015 -1,4 milj. euroa ja tilikaudella 2015 -2,9 milj. euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

"Asiakastieto Groupin tilikausi 2016 alkoi monesta eri lähteestä kertyneen
liikevaihdon vahvan 13,6 % kasvun kvartaalilla. Tärkein kasvun komponentti
oli edelleen uusia palveluita tuottava innovaatiokykymme, sillä uusien
palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi 10,1 prosenttiin. Tukea myynnin
kasvuun saimme myös asiakasyritystemme liiketoiminnan vilkastumisesta eli
volyymikehityksestä. Lisäksi entistäkin suurempi osa liikevaihdosta (64,3 %)
muodostui jalostetuista palveluista.

Asiakastieto Groupin liikevaihto oli yhteensä 12,0 milj. euroa (10,5 milj.
euroa), josta uusien palveluiden osuus oli 10,1 % (7,2 %). Liikevaihto kasvoi
kaikilla tuotealueilla, mutta selvästi voimakkaimmin
kuluttajatietopalveluissa. Palvelumme ovat skaalautuvia ja tuotot
kasvoivatkin kuluja nopeammin. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä
kannattavuus parani oikaistun liikevoiton ollessa 5,0 milj. euroa (4,3 milj.
euroa).

Näemme alati vahvistuvana trendinä talouden globalisoitumisen, jonka
vaikutukset, mutta ennen kaikkea mahdollisuudet, ovat yhä useamman
suomalaisyrityksen ulottuvilla. Kansainvälistymis-mahdollisuuksien
hyödyntäminen edellyttää, että yritystietoa on saatavilla kaikkialta
maailmasta samassa muodossa, jossa yritykset ovat tottuneet sitä käyttämään.
Tähän globaalin tiedon saatavuuteen Asiakastieto Group panostaa voimakkaasti
vuonna 2016."

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Asiakastieto Group odottaa liikevaihdon kasvun ylittävän vuositasolla viime
vuoden tason. Ennakoitua nopeampi liikevaihdon kasvu tulee heijastumaan
positiivisesti yhtiön kannattavuuteen ja siten oikaistun euromääräisen
liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta, vaikka siihen sisällytetään
toimitilajärjestelyiden toteutuessa vuodelle 2016 muodostuva uusi
vuokrakustannus.

Tulevaisuuden näkymiä koskevat riskit liittyvät muun muassa Suomen talouden ja
Konsernin liiketoiminnan kehitykseen. Liiketoimintaan liittyvistä riskeistä
merkittävimpiä ovat riskit, jotka liittyvät tuote- ja palvelukehityksen
onnistumiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomiseen ja
merkittävien asiakkuuksien kilpailuttamiseen ja menettämiseen.

Asiakastieto Groupin liiketoiminnan riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti
Yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: investors.asiakastieto.fi

Helsingissä 4. toukokuuta 2016

ASIAKASTIETO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group_osavuosikatsaus_Q1_2016
http://hugin.info/167529/R/2009723/743778.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire

HUG#2009723

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.