Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Aspire Global: Aspire Globals Halvårsrapport 2019 - Vi Stärker Vår Position

ANDRA KVARTALET 2019 (APR-JUNI)
· Intäkterna ökade med 32,1 % till 32,8 MEUR (24,7)
· B2B-intäkterna ökade med 57,5 % till 19,5 MEUR (12,4), vilket utgör
59,6% av bolagets totala intäkter.

· EBITDA ökade med 7,2% till 6,1 MEUR (5,7)
· EBITDA för B2B ökade med 63,0 % till 4,1 MEUR (2,5), vilket utgjorde
67,7% av bolagets totala EBITDA.

· EBITDA-marginalen uppgick till 18,5 % (22,8 %)
· EBIT uppgick till 5,1 MEUR (5,2)
· Resultat efter skatt uppgick till 4,2 MEUR (5,3)
· Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,09 EUR (0,11)
· Antal nya spelare (FTDs) ökade med 23,6 % till 99,9 tusen (80,8)
HALVÅRSPERIODEN 2019 (JAN-JUNI)
· Intäkterna ökade med 53,1 % till 66,6 MEUR (43,1)
· B2B-intäkterna ökade med 76,5 % till 39,0 MEUR (22,1), vilket var
59,1% av bolagets totala intäkter

· EBITDA ökade med 44,0% till 12,1 MEUR (8,5)
· EBITDA för B2B ökade med 63,0 % till 8,3 MEUR (4,3), vilket utgjorde
68,2% av totala EBITDA

· EBITDA-marginalen uppgick till 18,4 % (19,6 %)
· EBIT ökade till 10,3 MEUR (7,6)
· Resultat efter skatt ökade till 9,1 MEUR (7,5)
· Resultat efter skatt per aktie ökade till 0,18 EUR (0,15)
· Antal nya spelare (FTDs) ökade med 46,0 % till 219,1 tusen (150,1)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER DET ANDRA KVARTALET
· Årsstämman ägde rum den 14 maj, 2019 vid vilken styrelseledamöterna
Aharon Aran, Carl Klingberg (ordförande), Fredrik Burvall, Tsachi
Maimon och Barak Matalon omvaldes för perioden fram till nästkommande
årsstämma (2020). Beslut togs också om en utdelning uppgående till
omkring 1,25 SEK avseende verksamhetsåret 2018.

· Den 28 juni, 2019 offentliggjorde Aspire Global förvärvet av den
ledande spelaggregatorn Pariplay för omkring 13.1 MEUR kontant för
att accelerera tillväxten inom B2B. Transaktionen förväntas bli klar
under det tredje kvartalet 2019 och väntas ha en positiv inverkan på
EBITDA för helåret 2020.

· Den 26 juli, 2019 beviljade Förvaltningsrätten en förlängning av
Aspire Globals svenska spellicens till den 31 december 2021.

NYCKELTAL
MEUR ANDRA KVARTALET HALVÅRSPERIODEN HELÅRET
2019 2018 2019 2018 2018
32,8 24,7 66,0 43,1 104,6
EBITDA 6,1 5,7 12,1 8,5 21,2
EBITDA, % 18,5 22,9 18,4 19,6 20,3
EBIT 5,1 5,2 10,3 7,6 19,3
EBIT, % 15,7 21,1 15,7 17,6 18,5
Vinst per aktie, EUR 0,09 0,11 0,18 0,15 0,36
Company hold, % 52,5 55,2 52,5 53,7 52,4
FTDs (K) 99,9 80,8 219,1 150,0 370,4

EN KOMMENTAR FRÅN BOLAGETS VD

B2B-verksamheten fortsatte att bidra starkt till bolaget som helhet
och tillväxten för det andra kvartalet översteg 30 procent jämfört
med föregående år. Under det gångna kvartalet offentliggjorde vi ett
betydande bolagsförvärv och ingick flera spännande samarbeten, följt
av ett antal större lanseringar de senaste veckorna. Intäkterna för
de senaste tolv månaderna närmar sig 130 MEUR med en EBITDA uppgående
till 25 MEUR. Förvärvet av Pariplay-koncernen väntas accelerera
tillväxten inom vår B2B-verksamhet ytterligare genom att utöka den
externa försäljningen av spel, helt i linje med vår M&A-strategi.

FÖRVÄRVET AV PARIPLAY - VI FULLFÖLJER VÅR M&A-STRATEGI
I juli offentliggjorde vi det kommande förvärvet av B2B-koncernen
Pariplay för 13,1 MEUR, en spännande och strategisk viktig affär som
är helt i linje med vår M&A-strategi vars främsta mål är att stärka
vår tillväxt inom B2B genom extern försäljning av spel. Pariplay
driver en av världens största spelaggregatorer och egna spelstudior
för spelutveckling samt tillhandahåller tusentals spel från andra
ledande utvecklare. Förvärvet ger Aspire Global kontroll över fler
delar av värdekedjan inom iGaming, vilket medför lägre kostnader, ett
bredare spelutbud och en ny kanal för extern spelförsäljning,
inklusive våra egenutvecklade spel. Dessutom har PariPlay en
iGaming-licens i New Jersey, vilket är en utmärkt språngbräda för
möjliga framtida satsningar i USA. Vi ser fram emot att slutföra
transaktionen och konsolidera bolaget under det tredje kvartalet.

STARK TILLVÄXT FÖR B2B - VI BEKRÄFTAR VÅR POSITION SOM B2B-BOLAG
Jag är väldigt stolt över den starka utvecklingen för för vår
B2B-verksamhet som i dagsläget utgör cirka 60 procent av bolagets
totala intäkter och närmare 70 procent av EBITDA. Det är ett resultat
av vårt konsekventa fokus på rätt B2B-samarbeten samtidigt som vi
fortsätter att stärka vårt erbjudande och förfina vårt affärsupplägg.
Vi ser tydligt hur dessa ansträngningar reflekteras i flera av våra
nyckeltal, vilket är glädjande. I egenskap av B2B-aktör har vi också
en unik förmåga att relativt snabbt justera den tillfälliga obalans
som kan uppstå från en marknad till en annan till följd av nya
regulatoriska krav eller andra externa omständigheter. Tack vare god
geografisk spridning kombinerat med en diversifierad och snabbfotad
partnerbas kan vi med riktade insatser, relativt snabbt kompensera
för enskilda bortfall. Jag vill även framhålla B2C-funktionen i
affärsmodellen eftersom den utgör en grundläggande plattform för vår
tekniska utveckling och det främsta skyltfönstret för vår B2B-affär.
Därför kommer vi att fortsätta göra vårt yttersta även i vår roll som
operatör. Karamba vann nyligen en EGR-utmärkelse för den bästa
CRM-kampanjen, vilket var en välkommen kvalitetsstämpel på en
långvarigt hög servicenivå. Därutöver lanserar vi det första
exklusiva spelet "Karamba Clan" och ett helt nytt B2C-varumärke,
Generation VIP.

HÅLLBARHETSINITIATIV - VI HÖJER RIBBAN FÖR VÅRT KOMMANDE ARBETE
Vi inför för närvarande ytterligare ett antal åtgärder inom ramen för
vårt långsiktiga hållbarhetsarbete med fokus på fyra centrala
områden: Ansvarsfullt spelande, Bolagsstyrning, Compliance och
Rapportering. En särskild hållbarhetskommitté har tillsatts för att
utforma strategi, följa arbetsprocessen och utgöra stöd till de olika
funktionerna i verksamheten. Vi kommer att implementera en rad
initiativ under de kommande månaderna och planerar att offentliggöra
en första separat hållbarhetsredovisning under 2020 utifrån
GRI-riktlinjerna (Global reporting initiative).

FOKUS FRAMÖVER
Vi kommer att fortsätta fokusera på B2B genom att expandera till nya
marknader och bredda erbjudandet för några av våra största varumärken
till att omfatta mer än en spelkategori (vertical). Vi ser också fram
emot de kommande lanseringarna inom ramen för våra senaste
samarbeten, däribland Apex Marketing och Codere Group, där den senare
ska utvidga sitt online-erbjudande (Greenplay) till norra Europa över
vår plattform. Codere är ett publikt, noterat spanskt spelbolag
inriktat på framförallt kasino och betting i Spanien och Sydamerika,
både offline och online. Bolaget grundades 1980 och är mycket
välkänt, vilket har resulterat i en ihållande, lönsam tillväxt under
det senaste decenniet. Sist men inte minst ser vi fram emot att
påbörja integrationen av Pariplay, där vi välkomnar ett team på
omkring 70 spelexperter till Aspire Global, vilket kommer att stärka
B2B-tillväxten ytterligare framöver.

Tsachi Maimon, VD

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Tsachi Maimon, VD, tel: +356 - 797 778 98 eller e-mail:
tsachi@aspireglobal.com

Motti Gil, CFO, tel: +972 - 54 664 04 06 eller e-mail:
mottigi@aspireglobal.com

OM DENNA INFORMATION
Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med
EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för
offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan
08.15 (CEST) den 20 augusti, 2019.

Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet.
Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska
översättningen ska det engelska originalet ha företräde

WEBCAST
Idag, den 20 augusti, 2019 klockan 10:00 (CEST), presenteras
delårsrapporten av bolagets vd, Tsachi Maimon, och CFO, Motti Gil,
över en webcast med efterföljande frågestund (på engelska). Webcasten
nås via följande länk
https://www.redeye.se/live/aspire-global-q2-2019. Delårsrapporten i
sin helhet samt presentationsmaterialet nås via följande länk
https://www.aspireglobal.com.

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsmaterialet nås via
följande länk
https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2019/08/AGQ219.pdf

OM ASPIRE GLOBAL
Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels
en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och
sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar
ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar,
riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg,
kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire
Global bedriver verksamhet på ett flertal reglerade marknader:
Danmark, Irland, Malta, Portugal, Storbritannien och Sverige.
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier (ASPIRE).
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.
För mer information, se https://www.aspireglobal.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aspire-global/r/aspire-globals-halvarsrapport...
https://mb.cision.com/Main/16034/2884457/1092474.pdf
https://mb.cision.com/Public/16034/2884457/b31be343035547ae.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.