Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-13

Aspiro: Aspiro offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Singapore,
Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika.

Aktieägarna i Aspiro AB (publ) ("Aspiro" eller "Bolaget") beslutade på
årsstämma den 5 juni 2014 om genomförande av en nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").
Styrelsen i Aspiro har upprättat ett prospekt avseende
Företrädesmissionen, vilket har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen ("Prospektet"). Kopior av Prospektet och de
handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från Aspiro
elektroniskt via Aspiros hemsida, www.aspiro.com. Prospektet finns
även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se samt på
Remiums hemsida, www.remium.se.

Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget upp till 65,8
miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden planeras
att användas för att genomföra: i första hand, investeringar i
marknadsföringsåtgärder på befintliga marknader för att attrahera nya
prenumeranter till Bolagets musiktjänst WiMP, i synnerhet den
nylanserade tjänsten WiMP HiFi; i andra hand, investeringar kopplade
till geografisk expansion av Bolagets produkter och tjänster; samt, i
tredje hand, ökad takt på utveckling av teknik och produkter samt
investeringar i utrustning relaterad till Aspiros produkter och
tjänster.

Företrädesemissionen är fullt garanterad. Om Företrädesemissionen
trots detta inte skulle genomföras framgångsrikt hyser styrelsen
stark tilltro till att Bolaget kan säkra alternativa
finansieringsformer i form av en riktad nyemission eller långsiktig
lånefinansiering.

Rådgivare

Bolaget har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare och
Vinge som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel om
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 13 juni 2014 kl. 17:15 (CEST).

För frågor, vänligen kontakta: Andy Chen, vd, (+47) 948 317 83,
andy.chen @ aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den
pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik.
Prenumerationstjänsten WiMP erbjuder konsumenter en komplett
musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt
innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom
syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till
mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla
besökare på deras webbplatser. För mer information, besök
www.aspiro.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aspiro/r/aspiro-offentliggor-prospekt-avseende...
http://mb.cision.com/Main/1052/9601703/256608.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.