Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-11

Aspiro: Aspiro tydliggör tillväxtstrategi och rapporterar användarsiffror för WiMP

Aspiro AB (publ) ("Aspiro" eller "Bolaget") befinner sig i tillväxtfas
och har en unik position i den pågående förändringen av människors
sätt att konsumera musik. Inför den kommande extra bolagsstämman
tydliggör Bolaget sin tillväxtstrategi och offentliggör uppdaterade
användarsiffor för WiMP.

Musikindustrin upplever ett paradigmskifte
Konsumenternas efterfrågan och beteende förändras drastiskt.
Efterfrågan på HiFi-ljud växer snabbt, samtidigt som konsumenterna
vill ha en bredare musikupplevelse genom tillgång till exempelvis
musikvideos och redaktionellt material. Fortfarande saknas dock en
leverantör som kan erbjuda ett sådant komplett erbjudande.
Musikkonsumenter som besöker nyhetssajter söker i allt högre grad
efter musikvideor och annat extramaterial, men medieföretagen saknar
ofta tillgång till sådant material.

Aspiros erbjudande möter morgondagens krav
Genom sin prenumerationstjänst WiMP erbjuder Aspiro en komplett
musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet, integrerat redaktionellt
innehåll, video samt tilläggstjänster såsom musikmagasin. Parallellt
är Aspiro också, genom RADR Music News, en innehållsleverantör av
musikvideor och annat videoinnehåll till mediebolag och hjälper
därmed dessa att attrahera och behålla besökare på sina webbplatser.

Aspiro har en tredelad strategi för tillväxt och lönsamhet
WiMP - öka antalet användare
Aspiro arbetar för att i egen regi och via partners öka antalet
prenumeranter genom intensifierad marknadsföring samt utveckla och
lansera av nya tilläggstjänster. Nyckeln till framgång är att
fortsatt positionera WiMP som en premiumservice, bland annat genom
lanseringen av WiMP HiFi.

WiMP - öka intäkterna per användare
Genom att konvertera befintliga användare till HiFi-prenumerationer
och genom att ta betalt för andra premium- och tilläggstjänster kan
intäkterna per användare ökas markant. Ett tydligt exempel på detta
är att antalet prenumeranter på WiMP HiFi redan fem månader efter
lansering uppgick till cirka 10 500, trots mycket begränsade
marknadsföringsinsatser.

RADR - förse mediebolag med musikrelaterat material
Genom syndikeringsplattformen RADR Music News erhålls intäkter från
mediebolag som önskar tillgång till musikrelaterade videor och
redaktionellt material för att attrahera fler besökare till sina
hemsidor. Aspiro avser dessutom utnyttja RADR för att attrahera fler
användare till WiMP. RADR lanserades i januari 2014 och har redan
attraherat fler än 30 av de största medieförlagen i Skandinavien.

Aspiros tillväxtstrategi kräver förbättrade finansiella
förutsättningar

Som kommunicerats av Aspiro i bokslutskommunikén för 2013 är det
styrelsens bedömning att Aspiros nuvarande likviditetssituation
innebär att Bolaget - givet de ovan nämnda strategiska satsningarna -
saknar full finansiering för den närmaste tolvmånadersperioden. För
att fortsatt hålla olika alternativ för Aspiros finansiering öppna
har styrelsen kallat till extra bolagsstämma den 21 mars 2014.
Styrelsen har förslagit att bolagsstämman beslutar om ett brett
bemyndigande för styrelsen att arbeta med olika lösningar för hur
Bolagets fortsatta verksamhet och tillväxt ska finansieras.
Bemyndigandet föreslås gälla under tiden till kommande årsstämma som
är planerad till den 21 maj.

Uppdaterade användarsiffror för WiMP
Per den sista december 2013 hade WiMP drygt 520 000 betalande
användare, en ökning med över 40 procent jämfört med utgången av
2012. Vid utgången av februari 2014, redan fem månader efter
lansering, hade WiMP HiFi attraherat cirka 10 500 betalande
användare. Detta trots att marknadsföringsinsatserna varit ytterst
begränsade. Ytterligare uppgifter framgår i tabellen nedan.

Per den 31 december 2013
Antal användare (tusental)
WiMP 69
WiMP HiFi 7
Via partners 444
Totalt 520

För frågor, vänligen kontakta:
Andy Chen, CEO, (+47) 948 317 83 andy.chen@aspiro.com

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande
den 12 februari 2014 klockan 08.30.

Om Aspiro
Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den
pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik.
Prenumerationstjänsten WiMP erbjuder konsumenter en komplett
musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt
innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom
syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till
mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla
besökare på deras webbplatser. För mer information, besök
www.aspiro.com

Om WiMP
WiMP är en musikstreamingtjänst som inspirerar användare att hitta ny
musik och gamla favoriter. Med lokala redaktioner i varje land ger
WiMP dagliga tips, rekommendationer och spellistor för alla
tillfällen. Tjänsten är tillgänglig på mobiler, surfplattor, dator
och nätverksspelare. Läs mer på www.wimpmusic.se.

Om RADR Music News
RADR Music News är en syndikeringsplattform som erbjuder medieföretag
en redaktionellt bearbetad katalog med över 75 000 utvalda
musikvideor från stora skivbolag och oberoende innehållsleverantörer.
Förutom musikvideor har RADR också annat musikrelaterat innehåll som
konserter, intervjuer, material från bakom kulisserna och korta
dokumentärer, ofta exklusivt. Läs mer på www.radrmusicnews.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aspiro/r/aspiro-tydliggor-tillvaxtstrategi-och...
http://mb.cision.com/Main/1052/9549865/219376.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.