Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-03

Aspiro: Aspiros företrädesemission fulltecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Singapore,
Nya Zeeland, Japan, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika.

Aspiro AB (publ) ("Aspiro" eller "Bolaget") har framgångsrikt avslutat
en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen"), vilken tillför Aspiro cirka 66 miljoner
kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen fulltecknades,
varav cirka 91,7 procent tecknades med stöd av företrädesrätt.
Företrädesemissionen genomfördes i syfte att finansiera Bolagets
fortsatta verksamhet och tillväxt.

Sammanlagt tecknades 90 108 797 aktier med stöd av företrädesrätt,
motsvarande cirka 91,7 procent av antalet erbjudna aktier. Därutöver
tecknades 8 110 258 aktier utan företrädesrätt, motsvarande cirka 8,3
procent av antalet erbjudna aktier.

Därmed är företrädesemissionen fulltecknad och ökar antalet aktier med
98 219 055 aktier till 441 985 748 aktier och Aspiros aktiekapital
ökar med 65 741 940,80 kronor till 295 838 733,92 kronor.

Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan
företrädesrätt och som erhållit tilldelning beräknas utfärdas omkring
den 3 juli 2014. Enbart de som erhållit tilldelning kommer att
meddelas. Tilldelning sker i enlighet med de principer som beskrivs i
prospektet.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer
betalda tecknade aktier (BTA) som erhållits genom teckning med
företrädesrätt att omvandlas till nya aktier och aktier som erhålls i
företrädesemissionen bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm.

Rådgivare

Bolaget har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare och
Vinge som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 3 juli 2014 kl. 08.00 (CEST).

För frågor, vänligen kontakta: Andy Chen, vd, (+47) 948 317 83,
andy.chen@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den
pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik.
Prenumerationstjänsten WiMP erbjuder konsumenter en komplett
musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt
innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom
syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till
mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla
besökare på deras webbplatser. För mer information, besök
www.aspiro.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aspiro/r/aspiros-foretradesemission-fullteckna...
http://mb.cision.com/Main/1052/9611898/263522.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.