Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-21

Aspiro: Extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

På Aspiros extra bolagsstämma, som ägde rum idag den 21 mars 2014,
fattades följande beslut i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier/konvertibler/ teckningsoptioner, dock att sådan nyemission
inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta
tillåtna aktiekapital enligt den vid var tid gällande
bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med
bestämmelse om att nya aktier/konvertibler/teckningsoptioner ska
betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2
kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att
aktier/konvertibler/teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt.

För frågor, vänligen kontakta:

Andy Chen, CEO, (+47) 948 317 83, andy.chen@aspiro.com

Trond Berger, ordförande, (+47) 916 86 695, trond.berger@schibsted.no

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande
den 21 mars 2014 klockan 12.00.

Om Aspiro
Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den
pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik.
Prenumerationstjänsten WiMP erbjuder konsumenter en komplett
musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt
innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom
syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till
mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla
besökare på deras webbplatser. För mer information, besök
www.aspiro.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aspiro/r/extra-bolagsstamma-i-aspiro-ab--publ-...
http://mb.cision.com/Main/1052/9555523/223367.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.