Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-09

Aspo Oyj: Aspon varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.4.2015 klo 17.00
ASPON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Aspo Oyj:n 9.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja
konsernin tilinpäätökset vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa 0,40 euroa
osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 13.4.2015 ja maksupäivä 20.4.2015.

Hallitus ja tilintarkastaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen insinööri, kauppaneuvos Matti Arteva, VT, MBA Mammu
Kaario, OTK Roberto Lencioni, DE, eMBA, kauppaneuvos Gustav Nyberg, KTM, VTK
Kristina Pentti-von Walzel ja DI Risto Salo. Yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi
Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Roberto Lencionin. Kokouksessa
hallitus päätti lisäksi valita tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Roberto
Lencionin sekä jäseniksi Mammu Kaarion ja Kristina Pentti-von Walzelin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst&Young Oy.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot
Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot päätettiin pitää
ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona
15 500 euroa, varapuheenjohtajalle 3 600 euroa ja hallituksen muille
jäsenille 2 400 euroa kuukaudessa sekä tarkastusvaliokunnan jäsenille 700
euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenelle
ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin
kuuluvaan yhtiöön.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää oikeuden
ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita
voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka
enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi
ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen
tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus on
voimassa vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi
ottamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 3.4.2014 antaman
valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä
osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on
yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutusta käytetään mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista
ja se sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.9.2018 asti.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa maksua vastaan tai
maksutta. Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 3.4.2012 antaman
osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin
ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista,
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien
uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000
osaketta. Valtuutus on voimassa 30.9.2018 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 3.4.2012 antaman
osakeantivaltuutuksen.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, puh. 09 5211, 0400 106 592
aki.ojanen(a)aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja
Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B
-asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja
Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne
vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä.
Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja
liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä
aikataulua.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aspo Oyj via Globenewswire

HUG#1909670

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.