Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

ASSA ABLOY: ARKITEKTINDEX USA 57,1 I JUNI - AIA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det index som mäter faktureringsnivån hos amerikanska arkitekter uppgick till 57,1 enheter i juni, att jämföra med 58,5 enheter i maj.

"Med den nuvarande takten i faktureringstillväxten nära de högsta nivåerna som någonsin sett i indexets historia, förväntar vi oss en kraftig uppgång i aktivitet inom icke- bostadsbyggande senare i år och fram till 2022", skriver AIA:s chefsekonom Kermit Baker.

Indexet ger en föraning om vilka bygginvesteringar som kommer att ske, vilket i sin tur kan ge en fingervisning om Assa Abloys framtida volymer. En tumregel när det gäller ledtiden är att det vanligtvis tar tolv månader från det att arkitekterna gjort sitt jobb och fakturerat tills det syns i Assa Abloys försäljningssiffror.

AIA:s delindex som visar förfrågningar på nya projekt var 71,8 i juni, mot 69,2 föregående månad.Bild: faktureringsnivå amerikanska arkitekter


Indexet är sammanställt av branschorganisationen American Institute of Architects, AIA. Om faktureringsindex visar ett värde över 50 indikerar det en tillväxt medan ett index under 50 indikerar en tillbakagång.

Av Assa Abloys omsättning i Americas kommer drygt två tredjedelar från eftermarknaden och den resterande tredjedelen från nybyggnation.
Författare Direkt-SE