Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-28

Assa Abloy årsstämma 2022

AssaAbloy årsstämma 2022 genomfördes den 27 april i Stockholm i en positiv och trevlig atmosfär med närmare sjuttio aktieägare och ombud, som företrädde tjugonio A4sidor med utländska aktiefonder. Investerare utanför Sverige ägde 67,3 % av aktiekapitalet och 45,9 % av rösterna vid utgången av 2021 och visar på ett stort utländskt intresse för bolaget.

VD Nico Delvaux gav en mycket god redovisning 2021 års verksamhet och resultat.

AssaAbloy är världsledande på accesslösningar. Bolaget är ett dynamiskt, innovativt och stabilt bolag med verksamhet i mer än sjuttio länder och många starka varumärken både globala och lokala. Marknaden är lokal och unik med olika låslösningar i olika länder vilket gör det svårt för till exempel kinesiska lågprisaktörer att konkurrera med massprodukter.

Bolaget gjorde efter lättade pandemirestriktioner under 2021 en stark återhämtning och ökade  omsättningen med 8% till 95007 msek, rörelse-resultatet med 19% till 14181 msek  och rörelsemarginalen till 14,9 %. Den organiska tillväxten var 11%. Försäljningen var fördelad på 33% till nybyggnation och 67% till eftermarknaden.

Årsstämman beslutade att höja utdelningen med 8 % till 4,20 kronor att delas ut med 2,10 sek per halvår.

EMEIA och Americas har båda en omsättning på 20,5 mrd sek. EMEIA  rörelseresultat är 2,9 mrd och rörelsemarginalen är 14,2% medan  Americas är 4,2 mrd  respektive 20,5%. Asia Pasific rörelsemarginal är bara 5,7 %. Aktiespararna frågade hur det kan bli så stora skillnader avseende främst rörelsemarginal mellan de regionala divisionerna ? Är detta ett exempel på begreppet "skin the market"? VD svarade att USA är en marknad med en ledning för hela divisionen. Det är mer kostnadsefffektivt än EMEIA, som består av många länder och därmed ledningar vilket ger högre kostnader och lägre rörelsemarginal. I Asia Pacific är nyförsäljningen liten och därmed även eftermarknaden, som är betydligt lönsammare. Det framkom även att det är låga marginaler i Kina medan de ligger på europeisk nivå divisionens övriga länder. 

Aktiespararna frågade hur Assa Abloy har påverkats av alla utmaningar  under 2022 med hög inflation, stigande räntor, Rysslands anfallskrig mot Ukraina med sanktioner och problem på råvarumarknaderna samt  problem med leveranser och komponentbrist pga nedstängningar i Kina med anledning av Covid-19. VD svarade att bolaget har påverkats av olika problem men de skiljer sig åt mellan olika länder och hanteras på regional och lokal nivå.

Aktiespararna frågade hur stor del av världsmarknaden Assa Abloy har tagit  inom accesslösningar, vilka huvudkonkurrenterna är och om bolagets möjligheter till fortsatt tillväxt? VD svarade att globalt är bolaget större än nummer två och tre tillsammans. Det är stora regionala och lokala skillnader i konkurrenssituationen. Men Assa Abloy valda strategi ger goda möjligheter till fortsatt tillväxt.

Samtidigt med årsstämman leverades rapporten för Q1/ 2022, som visade på fortsatt goda resultat jämfört med motsvarande rapport  2021. Organisk tillväxt + 14%, rörelseresultat + 26% och vinst per aktie + 27%. 

Det var en trevlig årsstämma. Deltagarna var nöjda och skiljdes åt med en mycket positiv bild av bolaget.

 

Bolagsbevakare: Svante Hezekielsson

 

Författare Bolagsbevakningen