Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

ASSA ABLOY: Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i ASSA ABLOY AB omvalde styrelseledamöterna Lars Renström,
Carl Douglas, Birgitta Klasén, Eva Lindqvist, Johan Molin,
Sven-Christer Nilsson, Jan Svensson och Ulrik Svensson. Vidare
omvaldes Lars Renström till styrelsens ordförande samt Carl Douglas
till vice ordförande.

Årsstämman omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till
bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Utdelning
Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens
förslag utdelningen till 5,70 kronor per aktie. Avstämningsdag för
utdelningen fastställdes till måndagen den 12 maj 2014 och
utdelningen beräknas bli utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg
med början torsdagen den 15 maj 2014.

Arvode till styrelsen
Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 4 850 000
kronor (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

Valberedning
Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Mikael Ekdahl (Melker Schörling
AB), Liselott Ledin (Alecta), Marianne Nilsson (Swedbank Robur
fonder) och Anders Oscarsson (AMF fonder) valdes till ledamöter av
valberedningen intill slutet av årsstämman 2015. Gustaf Douglas
valdes till ordförande i valberedningen.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning
till koncernledningen i huvudsak innebärande att ersättning och andra
anställningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga.

Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna B-aktier
Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram
till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
att återköpa sammanlagt så många B-aktier att bolagets innehav vid
var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om långsiktigt aktiesparprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens tidigare
offentliggjorda förslag, om ett långsiktigt aktiesparprogram för
ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom ASSA
ABLOY-koncernen ("LTI 2014").

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj
2014 kl 17.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/assa-abloy/r/arsstamma-i-assa-abloy-ab,c9581079
http://mb.cision.com/Main/7333/9581079/241871.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.