Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

ASSA ABLOY: En bra start på 2019

Första kvartalet

· Omsättningen ökade med 16% till 21 505 MSEK (18 550), varav 5% (4)
organisk och 3% (2) förvärvad tillväxt netto

· Stark tillväxt för Americas, Global Technologies och Asia Pacific
samt god tillväxt för Entrance Systems och EMEA

· Avtal tecknat om förvärv av 54% av aktierna i agta record, en
schweizisk tillverkare för entréautomatik med en omsättning 2018 på
3,9 miljarder SEK. Förvärvet förutsätter myndighetsgodkännanden

· Avtal har tecknats om tre andra förvärv med en sammantagen
förväntad årsomsättning på cirka 650 MSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 15% och var 3 246 MSEK (2 829),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,1% (15,3)

· Nettoresultatet uppgick till 2 218 MSEK (1 964)
· Vinst per aktie uppgick till 2,00 SEK (1,77)
· Operativt kassaflöde mer än fördubblades till 1 171 MSEK (575).
Omsättning och resultat

+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
| | Helår | |Första kvartalet| |
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
| | | | | | | |
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
| |2017 |2018 |? |2018 |2019 |? |
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
|Omsättning, MSEK |76 137|84 048 |10%|18 550|21 505 |16% |
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
|Varav: | | | | | | |
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
|Organisk tillväxt |2 834 |3 901 |5% |705 |1 006 |5% |
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
|Förvärv och avyttringar |1 753 |1 793 |2% |268 |689 |3% |
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
|Valutaeffekt |257 |2 217 |3% |-565 |1 260 |8% |
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
|Rörelseresultat (EBIT), MSEK|12 341|12 909[1] |5% |2 829 |3 246 |15% |
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
|Rörelsemarginal (EBITA), % |16,5% |15,8%[1] | |15,7% |15,6% | |
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
|Rörelsemarginal (EBIT), % |16,2% |15,4%[1] | |15,3% |15,1% | |
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
|Resultat före skatt, MSEK |11 673|12 110[1] |4% |2 654 |2 997 |13% |
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
|Nettoresultat, MSEK |8 635 |8 984[1] |4% |1 964 |2 218 |13% |
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
|Operativt kassaflöde, MSEK |10 929|11 357 |4% |575 |1 171 |104%|
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+
|Vinst per aktie, SEK |7,77 |8,09[1] |4% |1,77 |2,00 |13% |
+----------------------------+------+----------+---+------+---------+----+

[1] Exklusive kostnader för ett nytt strukturprogram i Q4 2018, totalt
-1 218 MSEK före skatt, vilket motsvarar -961 MSEK efter skatt.
Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar
i det Q2 2018 om -5 595 MSEK, vilket motsvarar -5 268 MSEK efter
skatt.

Kommentar från VD och koncernchef

Stark tillväxt och fördubblat kassaflöde
Vi hade en bra start på 2019 där omsättningen ökade med 16% till 21
505 MSEK under första kvartalet. Tillväxten bestod av en stark
organisk tillväxt om 5%, förvärvad tillväxt om 3% och positiva
valutaeffekter om 8%.

Alla divisioner rapporterade organisk tillväxt. Tillväxten fortsatte
att vara särskilt stark i Americas och Global Technologies. Entrance
Systems och EMEA rapporterade en god tillväxt medan Asia Pacifics
externa tillväxt var oförändrad. Tillväxten inom elektromekaniska
produkter fortsätter att vara särskilt stark och representerar nu 31%
av total omsättning.

Rörelseresultatet ökade med 15% till 3 246 MSEK, drivet av god
operationell hävstång i Americas och Global Technologies. Det
motverkades delvis av svagare utveckling inom Asia Pacific på grund
av oförändrad tillväxt, ökad koncernintern omsättning med låg
marginal samt uppbyggnad av den nya kinesiska organisationen.

Säsongsmässiga effekter påverkar alltid det operationella kassaflödet
under första kvartalet, men i år mer än fördubblades kassaflödet
jämfört med ifjol. Ökningen drevs av det förbättrade resultatet
tillsammans med åtgärder som infördes Q4 2018 för att balansera de
säsongsmässiga variationerna mellan Q4 och Q1.

Innovation möjliggör tillväxt och ledarskap
En av ASSA ABLOY's strategiska målsättningar är produktledarskap genom
innovation. För att bibehålla vårt ledarskap arbetar över 2 000
ingenjörer dagligen med att kontinuerligt utveckla nya lösningar för
våra kunder. Det återspeglas i att nästan 4% av omsättningen
investerades i FoU under kvartalet.

Kundfokus och innovationsinsatser ger resultat i tillväxt och
ledarskap. Kvartalets försäljning av elektromekaniska produkter ökade
med 30% drivet av stark försäljning inom de
kommersiella/institutionella segmenten samt genom smarta låslösningar
i det amerikanska bostadssegmentet. Försäljningspotentialen för
smarta låslösningar globalt är betydande, men från det andra
kvartalet förväntas tillväxten sakta ned på grund av tuffare
jämförelsetal. Våra innovationsinsatser erkänns också av oberoende
parter. I mars vann till exempel vårt nya e-pass i Tanzania, designat
och levererat av HID, ett pris på High Security Printing-konferensen
i Europa.

ASSA ABLOY avser förvärva majoritetspost i agta record
Under mars offentliggjorde vi avsikten att förvärva en majoritetspost
i agta record. Förutsatt myndigheternas godkännande blir det ASSA
ABLOYs största förvärv på åtta år och det förväntas öka vår
omsättning med 5%. ASSA ABLOY och agta record kompletterar varandra
mycket väl och jag är övertygad om att våra kunder och aktieägare
kommer att dra nytta av det stora värde vi kan skapa tillsammans. Vår
avsikt är att behålla varumärket record som en enhet inom Entrance
Systems.

Avslutningsvis skulle jag än en gång vilja betona att det är våra
medarbetare som skapar framgång. Under februari genomförde vi
ledarskapskonferensen "Together we grow". Fokuset låg på hur vi
ytterligare ska expandera ASSA ABLOY och behålla vårt globala
ledarskap inom accesslösningar. Vi har ett starkt team och vi kommer
fortsätta att leverera innovativa och smarta lösningar till våra
kunder.

Stockholm, 25 april 2019

Nico Delvaux
VD och koncernchef
Mer information lämnas av:

Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Erik Pieder,
Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon:
08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens idag kl. 09.30 som sänds
via Internet www.assaabloy.com.

Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08-505 583 68, +44
333 300 9269 eller +1 646 722 4902

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 8.00 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/assa-abloy/r/en-bra-start-pa-2019,c2796028
https://mb.cision.com/Main/7333/2796028/1031239.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.