Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-10

ASSA ABLOY: Stark avslutning på året för ASSA ABLOY

Fj?rde kvartalet

? Nettooms?ttningen ?kade med 15% i kvartalet till 18 301 MSEK (15
847). Organisk tillv?xt var 5% (3).

? Stark tillv?xt i Americas, Global Technologies, Entrance Systems
och EMEA.

? Negativ tillv?xt i Asia Pacific p? grund av fortsatt svag
efterfr?gan i Kina.

? Avtal har tecknats om f?rv?rv av sex bolag, bland annat CEDES
(Schweiz), med en sammantagen f?rv?ntad ?rsoms?ttning p? cirka 1 100
MSEK.

? Kvartalets r?relseresultat (EBIT) ?kade med 13% till 3 038 MSEK (2
681). R?relsemarginalen uppgick till 16,6% (16,9).

? Nettoresultatet uppgick till 2 120 MSEK (1 889).
? Vinst per aktie ?kade med 12% och uppgick till 1,91 SEK (1,70).
? Operativt kassafl?de ?kade med 33% till 4 625 MSEK (3 469).
Hel?ret

? Nettooms?ttningen ?kade med 20% till 68 099 MSEK (56 843).
Organisk tillv?xt var 4% (3).

? 16 f?rv?rv har konsoliderats med en ?rsoms?ttning p? totalt cirka
2 500 MSEK.

? R?relseresultatet (EBIT) ?kade med 20% till 11 079 MSEK (9 257).
R?relsemarginalen uppgick till 16,3% (16,3).

? Nettoresultatet uppgick till 7 693 MSEK (6 436).
? Vinst per aktie ?kade med 20% till 6,93 SEK (5,79).
? Operativt kassafl?de ?kade med 21% till 9 952 MSEK (8 238).
? Styrelsen f?resl?r en utdelning om 2,65 SEK per aktie (2,17).
OMS?TTNING OCH RESULTAT

+----------------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
| | Fj?rde kvartalet | Hel?r |
+----------------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
| | 2014 | 2015 |F?r?nd-| 2014 | 2015 |F?r?nd-|
| | | | ring | | | ring |
+----------------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Oms?ttning, MSEK | 15 847|18 301| +15%| 56 843|68 099| +20%|
+----------------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Varav: | | | | | | |
+----------------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Organisk tillv?xt | | | +5%| | | +4%|
+----------------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|F?rv?rv | | | +4%| | | +3%|
+----------------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Valutaeffekt | +1 129| +983| +6%| +2 138|+6 544| +13%|
+----------------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|R?relseresultat (EBIT), MSEK| 2 681| 3 038| +13%| 9 257|11 079| +20%|
+----------------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|R?relsemarginal (EBIT), % | 16,9| 16,6| | 16,3| 16,3| |
+----------------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Resultat f?re skatt, MSEK | 2 552| 2 851| +12%| 8 698|10 382| +19%|
+----------------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Nettoresultat, MSEK | 1 889| 2 120| +12%| 6 436| 7 693| +20%|
+----------------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Operativt kassafl?de, MSEK | 3 469| 4 625| +33%| 8 238| 9 952| +21%|
+----------------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+
|Vinst per aktie, SEK 1) | 1,70| 1,91| +12%| 5,79| 6,93| +20%|
+----------------------------+-------+------+-------+-------+------+-------+

1) Vinst per aktie har omr?knats f?r samtliga historiska perioder med
anledning av genomf?rd aktiesplit (3:1) under 2015.

KOMMENTAR FR?N VD OCH KONCERNCHEF

"?rets sista kvartal fortsatte starkt f?r ASSA ABLOY, med en
f?rs?ljnings?kning p? 15% i kvartalet och 20% totalt under ?ret.
R?relseresultatet utvecklades ocks? mycket tillfredsst?llande med
hela 13% i kvartalet och 20% totalt f?r hel?ret.

Den organiska tillv?xten var stark med hela 5% i kvartalet. Den starka
f?rs?ljningsutvecklingen i USA, Europa och Pacific fortsatte
of?r?ndrat. Utvecklingen f?r f?rs?ljningen i utvecklingsl?nderna var
fortsatt god med undantag f?r Kina, d?r f?rs?ljningen fortsatte
minska. Dock kan sk?njas en f?rsvagad efterfr?gebild i m?nga
utvecklingsmarknader kopplat till st?rre projekt, p.g.a. bristande
finansiering. Detta p?verkade fr?mst Global Technologies.

Den starka utvecklingen av elektromekaniska produkter fortsatte under
?ret d?r kunderna i allt h?gre utstr?ckning konverterar fr?n
mekaniska l?s. Tydligt ?r att ASSA ABLOY har utvecklat ett ledarskap
inom omr?det f?r s?v?l kommersiella som residentiella applikationer.
S?rskilt utm?rkande under ?ret var den starka efterfr?gan p? digitala
d?rrl?s f?r s.k. home automation i USA samt p? Cliq-system baserade
p? den nya cloudteknologin.

I kvartalet f?rv?rvades CEDES, ett intressant teknologif?retag som
tillf?r intelligens till uppkopplade d?rrar inom fr?mst Entrance
Systems. Ytterligare ett teknologif?rv?rv gjordes inom HID genom
f?rv?rvet av IAI, ledande p? omr?det avancerade printrar f?r fr?mst
Government-sektorn och banker. Dessutom gjordes tre f?rv?rv i
Brasilien, d?r ASSA ABLOY p? kort tid har byggt en marknadsledande
position.

R?relseresultatet i kvartalet ?kade med hela 13%. Den organiska
tillv?xten p? 5% resulterade i en bra underliggande marginaltillv?xt,
d?r s?rskilt fortsatta effektivitetsf?rb?ttringar bidrog starkt.
Marginalen l?g kvar p? n?stan samma niv? som i det fj?rde kvartalet
2014 trots st?rre negativ p?verkan fr?n b?de valutaomr?kningseffekter
och f?rv?rvsutsp?dning p? grund av de m?nga f?rv?rv som genomf?rdes i
slutet p? ?ret.

Min bed?mning ?r att den globala ekonomiska utvecklingen ?r fortsatt
svag. Amerika har dock en positiv utveckling medan Europa och m?nga
av tillv?xtmarknaderna ?r stagnerande. V?r strategi att expandera p?
tillv?xtmarknaderna ligger dock fast, d? de l?ngsiktigt f?rv?ntas ha
en mycket god ekonomisk tillv?xt. Vi forts?tter dessutom med
investeringar i nya produkter, s?rskilt inom tillv?xtomr?det
elektromekanik", s?ger Johan Molin, VD och koncernchef.

MER INFORMATION L?MNAS AV:
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirekt?r, tel: 08-506 485 72

ASSA ABLOY h?ller en analytikertr?ff idag 10.00 p? Operaterassen i
Stockholm.

Analytikertr?ffen kan ?ven f?ljas via Internet www.assaabloy.com. Det
finns m?jlighet att st?lla fr?gor per telefon: 08-5055 6476, +44 203
364 5371 eller +1 877 679 2993.

Informationen i denna rapport ?r s?dan som ASSA ABLOY ska
offentligg?ra enligt lagen om v?rdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen l?mnades f?r
offentligg?rande den 8 februari kl. 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/assa-abloy/r/stark-avslutning-pa-aret-for-assa...
http://mb.cision.com/Main/7333/9909314/473721.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.