Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-19

ASSA ABLOY: Stark organisk försäljningstillväxt

Tredje kvartalet

· Omsättningen ökade med 15% till 21 191 MSEK (18 499), varav 5% (3)
organisk och 2% (2) förvärvad tillväxt netto

· Stark tillväxt för Global Technologies och Americas och god
tillväxt för Entrance Systems. Stabil försäljningsnivå för EMEA och
Asia Pacific

· Avtal har tecknats om tre förvärv med en sammantagen förväntad
årsomsättning på cirka 1 200 MSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) var 3 424 MSEK (3 080), vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 16,2% (16,7)

· Nettoresultatet uppgick till 2 384 MSEK (2 153)

· Vinst per aktie uppgick till 2,15 SEK (1,94)

· Operativt kassaflöde ökade med 13% till 3 004 MSEK (2,654)

Omsättning och resultat

+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+
| |Tredje kvartalet|| ||Januari-September| |
+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+
| | 2017| 2018|| ?|| 2017| 2018| ?|
+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+
|Omsättning, MSEK |18 499| 21 191||15%||56 028| 60 881|9%|
+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+
|Varav: | | || || | | |
+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+
|Organisk tillväxt | 590| 960|| 5%|| 1 956| 2 620|5%|
+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+
|Förvärv och avyttringar | 373| 446|| 2%|| 1 273| 1 079|2%|
+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+
|Valutaeffekt |-488 | 1 286|| 8%|| 990| 1 154|2%|
+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+
|Rörelseresultat (EBIT) [1], MSEK| 3 080| 3 424||11%|| 8 982| 9 164|2%|
+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+
|Rörelsemarginal (EBITA) [1], % | 16,9%| 16,6%|| || 16,3%| 15,5%| |
+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+
|Rörelsemarginal (EBIT) [1], % | 16,7%| 16,2%|| || 16,0| 15,1%| |
+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+
|Resultat före skatt [1], MSEK | 2 910| 3 221||11%|| 8 447| 8 595|2%|
+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+
|Nettoresultat [1], MSEK | 2 153| 2 384||11%|| 6 250| 6 396|2%|
+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+
|Operativt kassaflöde, MSEK | 2 654| 3 004||13%|| 6 053| 6 435|6%|
+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+
|Vinst per aktie [1], SEK | 1,94| 2,15||11%|| 5,63| 5,76|2%|
+--------------------------------+------+---------++---++------+----------+--+

[1] Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella
tillgångar i det andra kvartalet 2018 om -5 595 MSEK.
Nettoresultatet påverkades av nedskrivningen med -5 268 MSEK.

Kommentar från VD och koncernchef

Stark organisk försäljningstillväxt under kvartalet
Det tredje kvartalet fortsatte med stark organisk tillväxt om 5%. Den
organiska tillväxten var mycket stark i divisionerna Global
Technologies 12% och Americas 10%, och fortsatte att vara god i
Entrance Systems 4%, medan EMEA och Asia Pacific visade en stabil
organisk tillväxt om 2% respektive 1%.

Accelererande tillväxt i Global Technologies och fortsatt stark
tillväxt i Americas

Efterfrågan på våra produkter fortsatte att växa på en god nivå i de
flesta av våra marknader under det tredje kvartalet, särskilt i
Global Technologies och Americas divisionerna. Efter en stark start
på året för Global Technologies accelererade tillväxten under det
tredje kvartalet.

Under de senaste fem åren har ASSA ABLOY Hospitality utvecklats på ett
imponerande sätt med nya och innovativa lösningar, kombinerat med god
finansiell utveckling. Affärsområdet har expanderat från att erbjuda
lösningar för hotell och kryssningsfartyg till lösningar för andra
vertikaler såsom äldrevård, studentboende och logistik. Som ett
resultat av denna transformation kommer nu Hospitality organisationen
att utvecklas under det nya namnet ASSA ABLOY Global Solutions. Där
kommer vi att utveckla den existerande affären och söka nya
möjligheter för att skapa globala lösningar för våra kunder.

HID Global utvecklas också positivt. För två år sedan satte ASSA ABLOY
målet att dubbla HID:s omsättning på fem år genom organisk
försäljningstillväxt och förvärv. Med det senaste förvärvet av
Crossmatch är vi på god väg att nå målet. Crossmatch möjliggör för
oss att erbjuda biometrisk identifikation i kritiska applikationer
och kompletterar vårt totala erbjudande.

I Americas var tillväxten huvudsakligen driven av utvecklingen i USA.
Det är mycket glädjande att både den kommersiella- och
privatbostadsmarknaden utvecklades väl under kvartalet. I båda
segmenten är våra elektromekaniska produkter marknadsledande och vi
möter en stark efterfrågan på våra nya och innovativa lösningar.

Starkt operativt resultat och kassaflöde
Det tredje kvartalets rörelseresultat förbättrades starkt med 11%
jämfört med föregående år och uppgick till 3 424 MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal på 16,2%. På grund av högre råmaterialkostnader och
negativa valutaeffekter minskade marginalen jämfört med föregående
år, men vi fortsätter att arbeta hårt för att kompensera för dessa
högre materialpriser.

Operativt kassaflöde var starkt och ökade med 13% till 3 004 MSEK
under det tredje kvartalet.

Ny CFO utsedd
Slutligen har vi nyligen meddelat att Erik Pieder blivit utsedd till
CFO. Han kommer att börja på ASSA ABLOY i januari 2019. Jag vill
tacka Carolina Dybeck Happe för hennes ovärderliga insatser för ASSA
ABLOY under de senaste 16 åren och önska henne stort lycka till i
hennes nästa position.

Stockholm, 19 oktober 2018

Nico Delvaux
VD och koncernchef

Mer information lämnas av:
Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82

Carolina Dybeck Happe,
Ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens idag kl. 10.00 som sänds
via Internet www.assaabloy.com.

Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08-566 193 53, +44
203 008 9806 eller +1 855 831 5945

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 8.00 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/assa-abloy/r/stark-organisk-forsaljningstillva...
http://mb.cision.com/Main/7333/2648573/929124.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.