Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-18

ASTG: ASTG har förvärvat inkråmet i C2SAT Asia Pacific Pte Ltd

ASTG HAR FÖRVÄRVAT INKRÅMET I C2SAT ASIA PACIFIC PTE LTD

Den 28 augusti 2015 meddelade ASTG, att det helägda dotterbolaget C2SAT
Asia Pacific stod bortom all räddning. Den samlade ackumulerade förlusten i
området uppgick per 2014-12-31 till cirka 27 MSEK. C2SAT Asia Pacific
försattes i likvidation i enlighet med engelsk lagstiftning, så kallad
"Compulsory Liquidation". På årsbasis innebar detta en direkt besparing för
ASTG på över 5 MSEK. ASTG har nu definitivt avslutat Asienäventyret samt
säkrat och förvärvat de materiella tillgångarna.

VD Andreas Adelgren kommenterar

Det är med stor glädje, vi nu kan delge er aktieägare i ASTG, att alla
materiella tillgångar från "Asienäventyret" hamnar hos ASTG. Ni gamla
aktieägare får åtminstone viss rättmätig återbetalning av allt riskkapital
som investerats i och runt dessa tillgångar. I samband med att vi under
augusti 2015 försatte C2SAT Asia Pacific i likvidation blev den naturliga
åtgärden att vi redan under hösten 2015 skrev ner det bokförda lagervärdet,
från cirka 13 MSEK till 0.

Olov Widigsson tog i detta läget på sig huvudansvaret, för att göra allt
som stod i dennes makt, för att gå till botten med, varför C2SAT Asia
Pacific åsamkat ASTG sådan bedrövelse. Olov Widigsson har tillsammans med
en av våra finansiärer, Joakim Ilemark besökt regionen. De har träffat
jurister, likvidatorer, ägarna till Fong's, representanter för Transtel med
flera samt inspekterat varulagret. Vår bild är klar - misskötsel och brist
på bruklig affärsetik från dåvarande ledning i ASTG är enligt vidtalade
huvudorsaken. Jag kan dessutom tillägga att den kunskap som fanns från
tillverkningen i Söderhamn aldrig kom Fong's till del. Detta orsakade
leveranser av ej konsistent kvalitet.

Olov Widigssons insatser i Singapore har resulterat i att vi trots allt
räddat de samlade årens materiella tillgångar, till en kostnad av cirka 1
MSEK. I denna summa ingår även kostnader kopplade till likvidation enligt
engelsk rätt, samt hemtagning genom båtfrakt av hela inkråmet. ASTG har
redan betalat merparten, cirka 850 000 kronor i förskott. I och med detta
får vi, förutom en uppsjö av komponenter, hem ett antal antenner, både
P7:or och C-bandare som efter viss "handpåläggning" är redo att försäljas.
Reidar Östman kommer under innevarande vecka själv att vara på plats i
Singapore för att vara behjälplig när ett antal containrar stuffas, det
vill säga fylls. Jag vill vara tydlig med att denna affär kommer att
påverka ASTGs balans synnerligen positivt under Q1-Q2 2016, i och med att
bokfört lagervärde per 2014-12-31 ändå uppgick till cirka 13 MSEK.

18 januari 2016

För mer information, kontakta:
Nils Eriksson 070-34 17 486
Olov Widigsson 070-488 48 86
Andreas Adelgren 072-73 74 317
Advanced Stabilized Technologies Group AB
Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ASTG Pressrelease 2016-01-18.pdf

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB
I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande
VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver
dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB
utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda
för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.