Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-02-23

ASTG: Kallelse till extra stämma för beslut om val av ny styrelse samt emissionsbemyndigande

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA FÖR BESLUT OM VAL AV NY STYRELSE SAMT
EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ("ASTG") har
beslutat kalla till extra bolagsstämma den 9 mars 2015 för att besluta om
dels ny styrelse, dels emissionsbemyndigande. Detta sker mot bakgrund av de
förändringar som skett i Bolaget under hösten, med en ny ledning, ett
tydligare strategiskt fokus samt förändringar i bolagets ägarstruktur.

Därtill går ASTG in en ny fas i och med genomförd leverans av prototyper
till IAI som efter gemensamma tester relativt omgående innebär
serieleveranser. C2SAT kan dessutom nu visa upp C2SATs nya produkter och
därigenom slutföra påbörjade diskussioner om nya order, men även att
optioner under befintliga kontrakt kan komma att utnyttjas. C2SAT är också
i slutfas av att verifiera den X/Ka antenn C2SAT utvecklar tillsammans med
Indra. Vid ett lyckat utfall kan detta snabbt utvecklas till C2SATs mest
betydelsefulla projekt. ASTG brottas dock fortsatt med begränsade resurser,
både personellt och finansiellt, vilket hämmar verksamheten.

Olle Widigsson föreslås som ny ordinarie styrelsemedlem. Olle, som bl.a.
varit aktieägare i många år, har lång erfarenhet av företagsledning och
utveckling, har av flera aktieägare, både mindre och större, föreslagits
till ny styrelsemedlem och representerar således en bred krets av ASTGs
ägare. Vidare föreslås omval av Fredrik Nygren och Henrik von Essen. I
samband med detta lämnar även Jan-Axel Näsman och Olof Stjernberg
styrelsen. Förslaget stöds av aktieägare som representerar cirka 49% av det
totala antalet aktier och röster i ASTG. Avsikten är att styrelsen kommer
att kompletteras i samband med ordinarie bolagsstämma.

Vidare förslås att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission
av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

STOCKHOLM, SVERIGE, 23 februari 2015

För mer information, kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se

Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se
Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se
Tel: 08-705 95 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ASTG Kallelse till extra bolagsstämma 2015-02-23.pdf

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT
Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa
4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer.
C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt
baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för
försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av
distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat
på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade
tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre
dimensioner. Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM
Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och
likviditetsgarant (market maker).

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum ASTG

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.