Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-19

ASTG: Utfall av ASTGs teckningsoptioner

UTFALL AV ASTGS TECKNINGSOPTIONER

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) ("ASTG" eller "Bolaget")
genomförde under våren 2014 en fullt tecknad nyemission med företrädesrätt
för dåvarande moderbolaget ExeoTechs aktieägare ("Emissionen"). De som
tecknade nya aktier i Emissionen erhöll även vederlagsfria
teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna").

Teckningsperioden för anmälan om nyteckning av aktier i ASTG med stöd av
Teckningsoptionerna löpte under tiden från och med den 26 maj till och med
den 13 juni 2014. Totalt tecknades 19 687 713 nya aktier med stöd av
Teckningsoptionerna vilket motsvarar cirka 47 procent av samtliga
teckningsoptioner och Bolaget tillförs därmed totalt cirka 19,7 MSEK före
emissionskostnader.

När slutlig registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket kommer
automatisk omvandling ske av interimsaktier till vanliga aktier utan vidare
avisering till innehavaren. Fram till dess pågår handel i interimsaktierna
på NGM Nordic MTF.

Genom de nytecknade aktierna ökar antalet aktier i ASTG med 19 687 713 st
från 62 684 544 st till totalt 82 372 257 st. Kvotvärdet uppgår till cirka
0,02393 SEK vilket innebär att aktiekapitalet i Bolaget efter slutlig
registrering hos Bolagsverket uppgår till 1 971 114,05 SEK.

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare till ASTG i
samband med Emissionen och utfärdandet av Teckningsoptionerna.

STOCKHOLM, SVERIGE, 19 juni 2014

För mer information, kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se

Fredrik Gisle, VD/CEO, fredrik.gisle@astg.se
Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se
Tel: 08-705 95 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ASTG Pressrelease 2014-06-19.pdf

Om Advanced Stabilized Technologies Group
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT
Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa
4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer.
C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt
baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för
försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av
distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat
på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade
tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre
dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med
Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market
maker).

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum ASTG

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.