Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-25

ASTRA ZENECA: IMFINZI FÖRBÄTTRAR ÖVERLEVNAD GALLGÅNGSCANCER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Läkemedelsbolaget Astra Zeneca meddelar att Imfinzi i kombination med cellgifter förbättrade total överlevnad väsentligt hos patienter med gallgångscancer i fas 3-studien Topaz-1, enligt interimsdata.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid en analys av interimsdatan konstaterade den oberoende dataövervakningskommittén att studien nådde sitt primärmål genom att visa på förbättrad total överlevnad (OS) hos patienter som behandlats med Imfinzi plus cellgifter, jämfört med endast cellgifter.

Kombinationsbehandlingen visade också en förbättring i progressionsfri överlevnad (PFS) och generell responsgrad, som var de sekundära målen i studien.
Författare Direkt-SE