Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

AstraZeneca: AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första nio månader och tredje kvartalet 2017

Positiv forsäljningsutveckling i linje med den portföljdrivna
omvandlingen av bolaget

Ekonomisk sammanfattning

+-------------------+--------+------+---------------+-----+------+------------+
| | Första | Q3 |
| | nio | 2017 |
| | månaderna | |
| | 2017 | |
+-------------------+--------+------+---------------+-----+------+------------+
| | | Förändring | | Förändring |
| | | i % | | i % |
+-------------------+--------+------+---------------+-----+------+------------+
| | MUSD |Utfall| i fasta |MUSD |Utfall| i fasta |
| | | |valutakurser[1]| | |valutakurser|
+-------------------+--------+------+---------------+-----+------+------------+
|Totala intäkter | 16 688 | (4) | (3) |6 232| 9 | 10 |
| | | | | | | |
+-------------------+--------+------+---------------+-----+------+------------+
|Produktförsäljning | 14 665 | (9) | (8) |4 882| (3) | (2) |
| | | | | | | |
+-------------------+--------+------+---------------+-----+------+------------+
|Externa samarbeten | 2 023 | 49 | 50 |1 350| - | - |
| | | | | | | |
+-------------------+--------+------+---------------+-----+------+------------+
| | | | | | | |
+-------------------+--------+------+---------------+-----+------+------------+
|Redovisat | 2 991 | 26 | 16 |1 149| 12 | 9 |
|rörelseresultat | | | | | | |
+-------------------+--------+------+---------------+-----+------+------------+
|Rörelseresultat för| 5 068 | 8 | 5 |1 853| 9 | 9 |
|kärnverksamheten[2]| | | | | | |
+-------------------+--------+------+---------------+-----+------+------------+
| | | | | | | |
+-------------------+--------+------+---------------+-----+------+------------+
|Redovisad vinst per|1,34 USD| 3 | (4) |0,54 | (32) | (33) |
|aktie (EPS) | | | | USD | | |
+-------------------+--------+------+---------------+-----+------+------------+
|Vinst per aktie för|2,98 USD| (4) | (7) |1,12 | (15) | (17) |
|kärnverksamheten | | | | USD | | |
+-------------------+--------+------+---------------+-----+------+------------+

Skillnaden i tillväxttakt mellan rörelseresultat och redovisad vinst
per aktie innefattade påverkan från ett engångs-skatteavdrag under Q3
2016.

Utvecklingen i sammandrag

· Avtagande påverkan från förluster av marknadsexklusivitet:
Produktförsäljningen minskade med 3% (2% i fasta valutakurser) under
kvartalet

· Externa samarbeten: 2 023 MUSD, inklusive 997 MUSD som inkom under
kvartalet från MSD[3]-samarbetet

· Fortsatt kostnadskontroll:
- Rapporterade FoU-kostnader minskade med 3% (1% i fasta valutakurser) till 4 206 MUSD; FoU-kostnader för kärnverksamheten minskade med 5% (2% i fasta valutakurser) till 3 956 MUSD
- Rapporterade försäljnings- och administrationskostnader minskade med 11% (9% i fasta valutakurser) till 7 155 MUSD; försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten minskade med 7% (5% i fasta valutakurser) till 5 678 MUSD
· Företaget förväntar sig nu en vinst per aktie för kärnverksamheten
för 2017 mot den mer gynnsamma delen av prognosintervallet "low to
mid teens" procentuell nedgång

Affärsverksamheten i sammandrag
Tillväxtplattformarna ökade med 3% (4% i fasta valutakurser), står nu
för 66% av de totala intäkterna:

· Tillväxtmarknader: tillväxt på 5% (7% i fasta valutakurser).
Försäljningen i Kina ökade under kvartalet med 12% (14% i fasta
valutakurser)

· Andningsvägarna: 5% minskning (3% i fasta valutakurser). Fortsatt
press på Symbicort i USA

· Ny CVMD[4]: 5% tillväxt. Försäljningen av Brilinta ökade med 29%
(31% i fasta valutakurser); försäljningen av Farxiga ökade med 24%

· Japan: tillväxt på 3% (5% i fasta valutakurser). Stärkt av
tillväxt för Tagrisso, Symbicort och Nexium

· Ny onkologi[5] : tillväxt på 96% (97% i fasta valutakurser).
Positivt resultat för Tagrisso; Lynparzas försäljning i USA ökade 9%
under kvartalet

Uppnå ledarskap inom forskningen
Nedan beskrivs utvecklingen av portföljen i sen klinisk
utvecklingsfas sedan 27 juli 2017:

Myndighetsgodkännanden

· Faslodex - bröstcancer (första linjens behandling) (USA)
· Lynparza - äggstockscancer (andra linjens behandling, fjärde
linjens behandling/tabletter) (USA)

· Calquence (acalabrutinib) - blodcancer (mantelcellslymfom (MCL),
andra linjens behandling) (USA)

· Brilinta - tidigare hjärtinfarkt (MI) (KINA)
· Farxiga + Bydureon - diabetes typ 2 (USA, EU)
· Bydureon BCise (autoinjektor) - diabetes typ 2 (USA)
· Symbicort - försämringar kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
(USA)

Accepterade ansökningar om registrering

· Lynparza - bröstcancer (USA, JAPAN) (prioriterade granskningar)
· Imfinzi - lokalt framskriden, inoperabel lungcancer
(USA/prioriterad granskning, EU, JAPAN)

· Bydureon BCise - diabetes typ 2 (EU)
Övergripande resultat från viktiga fas III studier

· moxetumomab pasudotox - leukemi (uppnådde det primära
effektmåttet)

· Duaklir - KOL (uppnådde det primära effektmåttet)
· tralokinumab - allvarlig, okontrollerad astma (uppnådde inte det
primära effektmåttet)

Andra större händelser

· Tagrisso - lungcancer (första linjens behandling):
Genombrottsstatus (USA)

· Imfinzi - lokalt framskriden, inoperabel lungcancer:
Genombrottsstatus (USA)

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:
"Våra ekonomiska resultat under kvartalet ligger i linje med
förväntningarna och återspeglar bra genomförande på marknadssidan,
inklusive stark tillväxt på tillväxtmarknaderna med enastående
försäljning i Kina.

Det mest anmärkninsvärda är dock mängden nyheter och godkännanden. I
synnerhet kompenserade den positiva utvecklingen för Tagrisso och
Imfinzi inom lungcancer, samt benralizumab och tezepelumab inom astma
för besvikelsen över de första resultaten från MYSTIC-studien. Det
påskyndade godkännandet av Calquence för behandling av en aggressiv
form av blodcancer var en viktig milstolpe för ett läkemedel som
kommer att bli en hörnsten i vår hematologi-portfölj. Det nya
strategiska samarbetet med MSD ger också betydande möjligheter att
maximera potentialen för Lynparza.

Grunden är lagd för fortsatt framgång med myndighetsbeslut och
övergripande data som har potential att visa hur vår
innovationsdrivna strategi och portföljdrivna omvandling kommer att
leverera till patienter och aktieägare."

Prognos för helåret 2017: Uppdaterad
Företaget lämnar enbart en prognos för totala intäkter samt vinst per
aktie för kärnverksamheten och förtydligar idag prognosen för vinsten
per aktie för kärnverksamheten. Förtydligandet speglar primärt
påverkan från det tidigare nämnda samarbetet med MSD, för vilket
redovisningsprinciperna fastställdes under kvartalet.

Alla kommentarer i detta avsnitt avser fasta valutakurser.

+----------------+------------------------------------------+---------------------+
| | Uppdaterad prognos | Tidigare prognos |
+----------------+------------------------------------------+---------------------+
|Totala intäkter |En låg till medelhög ensiffrig procentuell|En låg till medelhög |
| | nedgång |ensiffrig procentuell|
| | | nedgång |
+----------------+------------------------------------------+---------------------+
|Vinst per aktie | Mot den mer gynnsamma delen av |En "low to mid teens"|
|för | prognosintervallet "low to mid teens" | procentuell nedgång |
|kärnverksamheten| procentuell nedgång* | |
+----------------+------------------------------------------+---------------------+

*I prognosen för vinst per aktie för kärnverksamheten räknar vi med en
normaliserad effektiv skattesats för kärnverksamheten på 16-18% för
helåret 2017 (helåret 2016: 11%).

Prognosen bygger på grundscenarioantaganden om forskningsportföljens
framsteg samt den omfattande nivån på nyhetsflödet som beskrivs på
nästa sida. De kvartalsvisa variationerna i resultatet är förväntade,
medan årsjämförelserna för försäljningen förväntas jämnas ut under
den andra halvan av året, efter lanseringen av de generiska
Crestor-läkemedlen i USA i juli 2016. .

Bolaget presenterar enbart prognos för vinst per aktie för
kärnverksamheten i fasta valutakurser. Det går inte att ge någon
prognos baserad på redovisat/GAAP[6] eftersom bolaget inte med
säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat/GAAP-resultat,
inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till
förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar
vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet "Risker beträffande
framåtriktade kommentarer" i slutet av den fullständiga rapporten..

Förutom den förtydligade prognosen ovan lämnar företaget också
indikationer inom andra delar av resultaträkningen. Summan av externa
samarbeten och övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader under
helåret 2017 förväntas ligga över dem för helåret 2016. Återkommande
och löpande intäkter[7] förväntas öka ytterligare i proportion till
totala externa samarbeten under helåret 2017 (helåret 2016: 21%).
FoU-kostnader för kärnverksamheten förväntas ligga i stort sett i
linje med dem under helåret 2016 och företaget väntar sig en
ytterligare minskning av försäljnings- och administrationskostnader
för kärnverksamheten under helåret 2017, vilket speglar företagets
utveckling framöver. En fullständig redovisning återfinns i Operating
and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten.

Valutakurseffekter helåret 2017
Baserat enbart på genomsnittliga valutakurser under de första nio
månaderna 2017 samt företagets publicerade valutakurskänslighet
fortsätter vi att förvänta oss en låg ensiffrig procentsats i negativ
påverkan...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.