Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-01

AstraZeneca: Projekt i fas-III samt reg-fas 13 st (11) i 2 kv

(SIX) AstraZenecas antal projekt i sen forskningsfas, så
kallad fas-III, samt i registreringsfas uppgick till 13 stycken
(11) vid utgången av det andra kvartalet 2013, vilket kan
jämföras med 11 substanser i samband med uppdateringen i det
fjärde kvartalet 2012. En uppdatering sker halvårsvis.

Det framgår av rapporten.

Bland projekten ligger fortfarande dock blodproppshämmaren
Brilinta/Brilique med bland projekten. Läkemedlet har redan
lanserats i USA, Europa och Kina men har ännu inte lanserats i
Japan där den är inlämnad för registrering hos
läkemedelsmyndigheten.

Av projekten i den sena forskningsportföljen utvecklas 8 av
dessa tillsammans med partners.

AstraZeneca har i media och analyser under de senaste åren
uppgetts ha en tunn forskningsportfölj och då speciellt i sen
forskningsfas.

Ledningen i AstraZeneca har under de senaste åren arbetat med
att stärka forskningsportföljen.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group-se
SIX News

Författare TIC