Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-01

AstraZeneca: Ser lägre priser i Kina, men hög tillväxt - VD

(Lägger till förväntad tillväxt utvecklingsländer 2013)

(SIX) AstraZeneca har sett nedåtgående priser i Kina. Trots
det lyckades AstraZeneca nå en tillväxt på 21 procent i Kina vid
konstanta valutakurser. Varje produkt har bidragit till
tillväxten i landet.

Prisnedgångar "är inte en ny händelse", säger AstraZenecas vd
Pascal Soriot under dagens telefonkonferens.

För utvecklingsländerna, där Kina ingår, spår AstraZeneca en
hög ensiffrig tillväxt för året.

Även i Europa ser läkemedelsbolaget prisnedgångar på i
storleksordningen 2 till 3 procent.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Författare TIC