Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-01

AstraZeneca: Ytterligare nya fas III-studier senare i år - VD

(SIX) AstraZeneca förväntar sig att komma att starta
ytterligare fas III-studier senare i år.

Det säger AstraZenecas vd Pascal Soriot under dagens
telefonkonferens.

När AstraZeneca i dag redovisade sina projekt i sen
forskningsfas, så kallad fas III, och i registreringsfas hade
antalet projekt ökat till 13 vid utgången av det andra kvartalet
från tidigare notering om 11 i samband med föregående
uppdatering i samband med bokslutet 2012.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Författare TIC