Du är här

2018-08-31

Atella Fastigheter: Delårsrapport kvartal 2, 1 april - 30 juni 2018

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2, 1 APRIL - 30 JUNI 2018

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2018
Rörelsens intäkter uppgick under perioden till 207 KSEK (6 288 KSEK).
Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 2 778 KSEK (3 102 KSEK).
Rörelseresultat uppgick till -571 KSEK (3 186 KSEK).
Resultat efter finansiella poster uppgick till 6 KSEK (15 009 KSEK).
Periodens resultat uppgick till 6 KSEK (15 009 KSEK).
Periodens kassaflöde uppgick till 19 814 KSEK (-17 068 KSEK).

Första sex månaderna, 1 januari - 30 juni 2018
Rörelsens intäkter uppgick under året till 3 210 KSEK (8 752 KSEK).
Rörelsens kostnader uppgick under året till 5 984 KSEK (5 779 KSEK).
Rörelseresultatet blev -2 774 KSEK (2 973 KSEK).
Resultat efter finansiella poster blev 1 131 KSEK (14 570 KSEK).
Periodens resultat uppgick till 1 131 KSEK (14 570 KSEK).
Periodens kassaflöde uppgick till 2 958 KSEK (-4 201 KSEK).

Väsentliga händelser under perioden
Koncernens interna entreprenadverksamhet avvecklades som planerat.
Projekt Brf Glasblåsaren färdigställdes och avslutades enligt plan.
Bolaget öppnade upp den återstående tappen i obligationslånet vilken fulltecknades innan teckningsperiodens slut och emitterades 12 juni. Hela obligationslånet om högst 50 mkr är nu emitterat.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Inga väsentliga händelser efter periodens slut.

Rapporten i sin helhet biläggs till detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Stockholm den 31 augusti 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Myrn, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 424 54 66
E-post: niklas.myren@atella.se mailto:niklas.myren@atella.se

Thomas Wahlström, VD
Telefon: +46 73 626 05 10
E-post: thomas.wahlstrom@atella.se mailto:thomas.wahlstrom@atella.se

Denna information är sådan information som Atella Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08.00 CET enligt ovanstående kontaktpersoners försorg.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Atella Fastigheter Pressrelease 2018-08-30.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24017
Atella Fastigheter Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24018

Om Atella Fastigheter AB (publ)

Atella Fastigheter grundades 2015 som en konsolidering av ägarnas tidigare fastighetsengagemang med syfte att skapa en större organisation. Bolaget har som syfte att förvärva, förädla och utveckla fastigheter och bostäder inom tillväxtregioner i Sverige, främst i Storstockholm och Mälardalen. Bolaget siktar på att vara en ledande fastighetsutvecklare inom ett nischat segment vilket ger ökad flexibilitet och minskad risk jämfört med fastighetsutvecklare i premiesegmentet. Atella Fastigheters övergripande mål är att uppnå en långsiktig lönsamhet genom att bli en ledande utvecklare av moderna villaområden i Sveriges tillväxtregioner. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.