Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

Återköp av aktier av serie B i Saab under vecka 27-28 2021

Saab AB (publ) (LEI-kod 549300ZHO4JCQQI13M69) har under perioden 9 juli - 15 juli 2021 återköpt sammanlagt 236 000 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000112385) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt.

Återköpsprogrammet, vilket Saab offentliggjorde den 11 juni 2021, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen"). De återköpta aktierna avses överlåtas till deltagarna i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram respektive Prestationsprogram Särskilda Projekt vid den tidpunkt som deltagarna har rätt att förvärva aktier.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie B i Saab återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig Viktat genomsnitts Totalt
volym (antal -pris per dag transaktionsvärde
aktier) (SEK) per dag (SEK)
2021/0 25 000 232,5336 5 813 340   
7/09
2021/0 43 000 230,8216 9 925 329
7/12
2021/0 60 000 230,2192 13 813 152
7/13
2021/0 48 000 229,6285 11 022 168
7/14
2021/0 60 000 230,2539 13 815 234
7/15

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank för Saabs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Saabs innehav av egna aktier per den 15 juli 2021 till 3 524 504 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Saab uppgår till 135 845 847.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Lind, Group Treasurer

+46 734 187091

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Författare Cision