Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Återköp av aktier i Alfa Laval under vecka 43, 2021

Under perioden 25 oktober - 29 oktober 2021 har Alfa Laval AB (publ) (LEI-kod: 549300UCKT2UK88AG251) återköpt sammanlagt 115 000 egna aktier (ISIN: SE0000695876) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa optimerad kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 2 miljarder som Alfa Laval tillkännagav den 27 april 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2021 - 25 april 2022 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen).

Aktier i Alfa Laval har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier) per dag (SEK) (SEK)

2021 30 000 332,0490 9 961 470,00
-10
-25
2021 30 000 347,6307 10 428 921,00
-10
-26
2021 19 172 354,7683 6 801 617,85
-10
-27
2021 16 828 366,5392 6 168 121,66
-10
-28
2021 19 000 366,0639 6 955 214,10
-10
-29

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea på uppdrag av Alfa Laval. Efter ovanstående förvärv uppgår Alfa Lavals innehav av egna aktier till 3 129 000 aktier den 29 oktober 2021.

Det totala antalet aktier i Alfa Laval, inklusive egna aktier, är 419456 315, och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 416327 315.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information:

Johan Lundin
Head of Investor Relations
Mail: johan.lundin@alfalaval.com
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 730 46 30 90

Henrik G. Welch
Head of Group Treasury
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 65 10
Mobile: +46 70 2638399

Författare Cision