Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-25

Återköp av aktier i Byggmax Group under vecka 42 2021

Under perioden 18 oktober - 22 oktober har Byggmax Group AB (LEI-kod: 549300MPJPYQB0KCNH03) ("Byggmax" eller "Bolaget") återköpt sammanlagt 158 000 egna aktier (ISIN: SE0003303627) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 200 miljoner som Bolaget tillkännagav den 15 september 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden från den 20 september 2021 till dagen för årsstämman 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen").

Aktier i Byggmax har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier) per dag (SEK) (SEK)
2021 18 000 80,4500 1 448 100,00
-10
-18
2021 14 000 80,7214 1 130 100,02
-10
-19
2021 26 000 78,9462 2 052 599,90
-10
-20
2021 50 000 74,3860 3 719 299,50
-10
-21
2021 50 000 74,5000 3 725 000,00
-10
-22

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av DNB Bank ASA, filial i Sverige, på uppdrag av Byggmax. Efter ovanstående förvärv uppgår Bolagets innehav av egna aktier per den 22 oktober till 458 000 aktier. Det totala antalet aktier i Byggmax uppgår till 60 999 045.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Helena Nathhorst, CFO

Tel: 076-119 00 40

E-post: helena.nathhorst@byggmax.se

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group

Tel: 076-119 09 85

E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Författare Cision